Historian pääsykoe

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Historian valintakoetiedot 2020, Helsingin yliopisto

Aiemmin julkaistuihin historian valintaperusteisiin joudutaan tekemään muutoksia, koska koronavirustilanteen vuoksi perinteisiä fyysisiä valintakokeita ei voida järjestää. 

Valintaperustemuutokset julkaistaan viimeistään 30.4.2020. Lue muutoksista Helsingin yliopiston Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivustolta.

 

Alla olevat tiedot on julkaistu ennen Korona -tilanteesta aiheutuneita muutoksia:

Historian valinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa vaan jokainen yliopisto vastaa omista pääsykoevaatimuksistaan ja valintakäytännöistään. Valmennuskurssimme valmentaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan. 

Helsingin yliopiston valintakokeen tehtävät perustuvat ennalta julkaistavaan aineistoon. Aineisto julkaistaan 24.4.2020 humanistisen tiedekunnan sivulla. Pyrkijältä edellytetään myös lukion pakollisten ja valinnaisten historiankurssien sisällöllistä osaamista. Valintakoe järjestetään 27.5.2020 klo 9-12. Koe koostuu kolmesta osasta: osa 1 sisältää soveltavan tehtävän, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineistona voidaan käyttää suomen-/ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai asemesta englanninkielistä aineistoa. Osissa 2 sekä 3 vastataan esseetyyppisesti.

Koe mittaa historian perustietojen hallintaa ja kokonaisuuksien hahmottamista. Esseetehtävien pisteytystä ei ratkaise pelkästään tiedettyjen nimien, vuosilukujen ja yksittäisten faktojen määrä, vaan myös se, osaako vastaaja hahmottaa tietojensa avulla yleisempiä asiayhteyksiä. Soveltava tehtävä mittaa historian perustietojen hallinnan lisäksi kykyä analysoida historiallisia lähteitä.  

Osasta 1 voi saada 0–40 pistettä. Osista 2 ja 3 voi kummastakin saada 0-30 pistettä. Jotta hakija voidaan valita koevalinnassa, hänen on saatava kokeen kustakin osasta vähintään puolet pisteistä. Mikäli hakija saa jostakin osasta alle puolet pisteistä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Helsingin yliopisto: Historian valintakoevaatimukset 2020, Helsinki


Historian opiskelijavalinta: Todistus- ja koepistevalinta 2020, Helsingin yliopisto

Keväällä 2020 Helsingin yliopiston historian koulutuksessa on kaikkiaan 32 aloituspaikkaa. 19 opiskelijaa valitaan todistusvalinnassa suoraan ylioppilastodistuksen tai vastaavan tutkinnon perusteella ja 13 opiskelijaa valitaan koevalinnan kautta. 70% aloituspaikoista (25 paikkaa) on varattu ensikertalaisille molemmissa valintatavoissa. 

Hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta, maksimi 159,7 pistettä. Äidinkieli ja historian yo-arvosana pisteytetään kaikilta hakijoilta sekä lisäksi pisteytetään kolme muuta, hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos hakijalta puuttuu jokin aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat:

1. Historia

2. Äidinkieli

3. Pitkä matematiikka

4. Pitkä kieli

5. Fysiikka


Yo-tutkinnon ja muiden vastaavien tutkintojen lähtöpisteytystaulukot löydät täältä: Historian todistusvalinnan pisteytys

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 90 todistuspistettä. Huomaathan, että tämä ei tarkoita todistusvalinnassa hyväksyntää vaan ylipäänsä mahdollisuutta tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020 mennessä. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 27.5.2020 Oma Opintopolku -palvelussa. Hakijan on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.  

 

Historian valintakoevaatimukset 2020, muut yliopistot

Helsingin lisäksi historiaa voi opiskella Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tästä linkistä pääset suoraan Opintopolun sivustolle, josta löydät kaikkien yliopiistojen historian valintakoevaatimukset: Historian valintakoevaatimukset Opintopolussa