Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Historian pääsykoe - katso viimeisimmät tiedot pääsykokeesta

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan. Katso alta viimeisimmät tiedot historian pääsykokeesta.

Historian valintakoe 2022, Helsingin yliopisto

Historian valinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa vaan jokainen yliopisto vastaa omista pääsykoevaatimuksistaan ja valintakäytännöistään. Valmennuskurssimme valmentaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan. 

Valintakoevaatimukset

Helsingin yliopiston valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin historian pakollisiin kursseihin (kurssit HI1-HI3) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit HI4-HI6) sekä kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakoe käsittelee tiettyä aihepiiriä, joka julkaistaan 29.4.2022 Valintakokeen ennakkomateriaalit -sivulla. Hakija voi päättää itsenäisesti, millä tavoin perehtyy aihepiiriin.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2022 klo 15-18.

Valintakokeen järjestetään digitaalisena kokeena

Valintakoe sisältää yhden tai useamman soveltavan tehtävän, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin. Materiaali voi olla myös englanniksi. Tehtävät mittaavat historian perustietojen hallinnan lisäksi kykyä analysoida historiallisia lähteitä. Tämän lisäksi kokeen tehtävät mittaavat paitsi historian perustietojen hallintaa myös kokonaisuuksien hahmottamista. Vastauksen pisteytystä ei ratkaise nimien, vuosilukujen ja yksittäisten faktojen määrä vaan myös se, osaako hakija tietojensa avulla hahmottaa yleisempiä asiayhteyksiä.

Valintakokeen arvostelu

Valintakokeessa on 3 osaa. Osasta 1 voi saada 0–40 pistettä. Osista 2 ja 3 voi kummastakin saada 0–30 pistettä. Kaikilta kokeeseen osallistuneilta arvioidaan osat 1 ja 2, ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen osa 3 arvioidaan vain osissa 1 ja 2 parhaiten menestyneeltä 39 hakijalta. Osien pisteet lasketaan yhteen. Opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

Valintatavat: Todistusvalinta ja valintakoevalinta

Keväällä 2022 Helsingin yliopiston historian koulutuksessa on kaikkiaan 32 aloituspaikkaa. 19 opiskelijaa valitaan todistusvalinnassa suoraan ylioppilastodistuksen tai vastaavan tutkinnon perusteella ja 13 opiskelijaa valitaan koevalinnan kautta. 70% aloituspaikoista (25 paikkaa) on varattu ensikertalaisille molemmissa valintatavoissa. 

Hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta, maksimi 159,7 pistettä. Äidinkieli ja historian yo-arvosana pisteytetään kaikilta hakijoilta sekä lisäksi pisteytetään kolme muuta, hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos hakijalta puuttuu jokin aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat:

1. Historia

2. Äidinkieli

3. Pitkä matematiikka

4. Pitkä kieli

5. Fysiikka


Yo-tutkinnon ja muiden vastaavien tutkintojen lähtöpisteytystaulukot löydät täältä: Historian todistusvalinnan pisteytys

Voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 90 todistuspistettä. Huomaathan, että tämä ei tarkoita todistusvalinnassa hyväksyntää vaan ylipäänsä mahdollisuutta tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2021 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 18.5.2021 mennessä. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 31.5.2021 Oma Opintopolku -palvelussa. Hakijan on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

Historian todistusvalinnan pisterajat 2020

Alla olevista taulukoista löydät historian todistusvalinnan pisterajat. Koronan aiheuttamien valintakoehaasteiden vuoksi mm. Helsingin yliopiston todistusvalinnan pisterajaa laskettiin keväällä 2020. Tämän vuoksi todistuvalinnan perusteella hyväksyttävien pisterajat olivat keväällä 2021 korkeammat.

Kaupunki Pisteraja
Helsinki 121,7
Joensuu 95,8
Jyväskylä 102,1
Oulu 95,9
Tampere 101,8
Turku 110,9

 

Historian todistusvalinnan pisterajat 2021

Kaupunki Pisteraja
Helsinki  124,80
Joensuu  96,60
Jyväskylä  102,60
Oulu  100,90
Tampere  112,80
Turku  106,30

 

 

Linkki Opintopolkuun: Historian opiskelijavalinta, Helsingin yliopisto 2022