Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Historia - Miten pääset opiskelemaan

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan.

Miten historiaa pääsee opiskelemaan?

Vuodesta 2020 alkaen yliopistosta riippuen 51-60 % uusista historian opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen tai vastaavan perusteella ja 40-49 % pääsykokeen perusteella. Pääsykoe on yliopistokohtainen.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta, maksimi 159,7 pistettä. Äidinkieli ja historian yo-arvosana pisteytetään kaikilta hakijoilta sekä lisäksi pisteytetään kolme muuta, hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos hakijalta puuttuu jokin aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat:

1. Historia

2. Äidinkieli

3. Pitkä matematiikka

4. Pitkä kieli

5. Fysiikka

Todistusvalinnan kynnysehdot: 

Helsingin yliopisto: Ei kynnysehtoja

Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto: Äidinkielen arvosana tulee olla vähintään C, jotta hakija voidaan hyväksyä todistusvalinnassa.

Mitä historian opiskelu on?

Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Opinnoissa kouluttaudutaan historian asiantuntijaksi, joilla on kyky arvioida historiallisia tapahtumia sekä tekstejä kriittisesti. Opintoihin kuuluu perehtyminen eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aikaisemmin tutkittu.

Missä historiaa voi opiskella?

Historiaa voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa on oma valintakoe.

Mitä historian opintoihin kuuluu?

Historian opetus jakaantuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat muun muassa Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria. Historian opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä ja tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelija voi lisäksi suorittaa ammattiin valmistavan arkistoalan koulutuksen, museologian opinnot tai erikoistua arkeologiaan. Historian opettajaksi haluavat opiskelevat lisäksi kasvatustieteitä. Sivuaineita voi valita vapaasti omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai jopa eri yliopistoista. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi talous- ja sosiaalihistoria, poliittinen historia ja valtio-oppi. 

Ilmoittaudu kurssillemme ja menesty valintakokeessa!