Historia Takuu, Helsingin yliopisto 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
66 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
710
Kurssi- takuu Frendi- ale
x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

Paikka: Helsinki

Ajankohta: huhti-toukokuu 2020. Kurssin opetus järjestetään arkisin 2-3 kertaa viikossa klo 17-20 / 21  ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 10-13 / 10-14. Aikataulu tarkentuu valintakoepäivämäärän ja valintakoemateriaalin ilmestyttyä. 

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 710 euroa. Voit maksaa kurssin 1-6 erässä tai verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.  Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot 

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 66 oppituntia.

Valmennuskurssimme valmentaa Helsingin yliopiston historian pääsykokeeseen. Kurssin pääpaino on keskeisten pääsykoealueen tietojen omaksumisessa sekä historian pääsykoevastauksessa vaadittavan tietynlaisen essee- sekä aineisto-/dokumenttitehtävän vastaustekniikan oppimisessa. Kurssilla käydään läpi koko koealueen keskeiset sisällöt ja keskitytään vastaustekniikan harjoitteluun. Kurssimateriaali jaetaan opetuskertojen yhteydessä. Kurssiin kuuluu myös harjoituspääsykoe.

Kurssin kuvaus

Ennakkomateriaali: Ennen kurssin alkua, maalis-huhtikuun vaihteessa, saat ennakkotehtävät, joiden avulla aloitetaan vastaustekniikan harjoittelu. Vastaukset palautetaan opettajalle kurssin alussa.

Pääsykoevalmentautumisen opiskelutekniikka: Illan aikana käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen yhdistämistä eri pääsykoeteoksista sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa. Opiskelumenetelmät ja ajanhallintataidot korostuvat erityisesti valmistautumisaikataulun ollessa lyhyt.

Vastaustekniikan harjoittelu: Ennen pääsykoemateriaalin ilmestymistä harjoitellaan essee- ja aineistovastaustekniikkaa sekä samalla kerrataan lukion keskeisimpiä aihealueita tehtävien kautta.

Pääsykoemateriaalin ilmestyttyä: Mikäli pääsykoemateriaali perustuu edelleen nimettyyn ajanjaksoon, saat kirjallisuuslistan, josta löydät valintakokeen kannalta keskeiset teokset ja kurssin luentorungon kullakin kurssikerralla käsiteltävistä aihealueista. Näin saat heti alusta alkaen valmiudet käsitellä pääsykoealuetta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla intensiivisen valmistautumisaikataulun puitteissa.

Opetus: Luentokerroilla opettaja käy läpi pääsykoeaineiston keskeiset asiat, jotka kootaan teemoittain kokonaisuuksiksi. Kurssilla harjoitellaan lisäksi vastaustekniikkaa sekä kerrataan sisältöjä avulla. Opettaja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta vastaustekniikastasi ja sisällöllisestä osaamisestasi. 

Kurssimateriaali: Opettaja jakaa kurssin aikana opetusta täydentävää materiaalia sekä essee- ja dokumenttitehtäviä harjoituksiksi. 

Harjoituspääsykokeet: Kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta, joiden avulla testaat osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa. 

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja palauttaa molemmat kokeesi arvioituna ja pisteytettynä. Samalla saat henkilökohtaiset kommentit osaamisestasi. Kokeet käydään yhteisesti läpi ja samalla kerrataan keskeisimmät asiakokonaisuudet.