Miksi farmasian valmennuskurssille?

Farmasia on monitieteellinen ala, jossa hyödynnetään terveys-, luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Miksi valmennuskeskuksen kurssille?

1. Kurssin laajuus ja keskittyminen oikeisiin asioihin

Kemian valmennuskurssilla kerrataan valintakoevaatimusten kannalta keskeisimmät lukion laajan kemian teoriaosuudet ja lasketaan runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan vaadittavista kemian sisällöistä sekä vankan laskurutiinin tiiviin, ohjatun harjoittelun tuloksena. Aineistokoeosuudessa (4 iltaa) perehdyt aineistokokeen vaatimuksiin sekä erilaisiin terveystieteisiin perustuviin teksteihin. Kurssin aikana saat käsiteltäväksesi vähintään 8 erilaista terveystieteisiin perustuvaa aineistotekstiä (ja lisäksi 4 kpl harjoituskokeissa ja simuloidussa kokeessa). Toisin kuin monet luulevat, aineistokokeeseen voi valmistautua etukäteen. Kurssin käytyäsi tiedät, mikä aineistokoe on ja miten käsittelet tekstiaineistoa. Aineistokokeessa menestyminen edellyttää sinulta hyviä tekstinkäsittelyvalmiuksia löytääksesi olennaiset kohdat vastauksen tueksi rajatussa ajassa. Kurssin aikana opetetaan ja harjoitellaan tutkitusti tehokkaat luku-, muistiinpanotekniikat. Kurssilla pääpaino on erilaisissa tekstiharjoituksissa, joiden avulla parannat luku-, muistiinpanotekniikkaasi.

Menestymisen pääsykokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Kemian valmennuskurssin oppituntimäärä on 48-60 oppituntia (45 min) ja aineistokoekurssilla oppitunteja on 16. Oppituntimäärän ohella yhtä tärkeää on luonnollisesti kurssikertojen lukumäärä eli se, kuinka paljon asiaa käsitellään yhdellä opetuskerralla. Kemian valmennuskurssillamme kurssikertoja on 12-15 ja aineistokoekurssilla 4.

2. Opetuksen korkea laatu ja kurssien suunnittelu

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin valmennuskurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

3. Oppimisen seuranta ja simuloitu pääsykoe

Kurssiin kuuluvat harjoituskokeet (2-3 kpl) sekä simuloitu pääsykoe tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi.

4. Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme kuuluu runsas oppimista tukeva kurssimateriaali. Lisäksi valmennuskursseihin kuuluu kemian ennakkomateriaali, jossa on Kohti opiskelupaikkaa -opas sekä ennakkotehtäviä vastauksineen (69 kpl). Kurssimateriaalin saat kurssilla. Kurssimateriaaliin sisältyy:

  • Teoriaosiot kemiaan ja aineistokokeeseen
  • Harjoitustehtäviä ratkaisuineen (kemia yli 280 tehtävää, aineistokoe vähintään 8 aineistotekstiä)
  • Vanhoja kemian valintakokeita ratkaisuineen viimeiseltä kuudelta vuodelta
  • Tunti-, pisto- ja välikokeita

5. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Palvelun alustana on Moodlen oppimisympäristö. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös valmennuskurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa materiaaleja ym. Sähköinen oppimisympäristö aukeaa valmennuskurssin alussa. Sähköistä oppimisympäristöä varten saat käyttöösi henkilökohtaisen salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla pääset Valmennuskeskuksen kotisivujen kautta kirjautumaan sisään omaan kurssipalveluusi. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko valmennuskurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

6. Pääsykoevalmentautumisen työkalut

Valmennuskurssimme alkaa Pääsykoevalmentautumisen työkalut -päivällä. Harjoitusten kautta etenevän päivän ohjelma pitää sisältää muun muassa opiskelutekniikkaa (käytännön työkalut oppimistaitojen kehittämiseen ja tehokkaan oppimisen välineet), lukutekniikkaa (eväät tehokkaaseen lukemiseen; mm. lukunopeustesti, millainen lukija olen?) sekä henkilökohtaisen lukusuunnitelman tekoa keväälle (lukusuunnitelma oppimisen työkaluna, ajankäyttö ja suunnitelmista todeksi, jaksamisen välineitä).

7. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskurssillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Motivoivat opettajat ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

8. Tutorointi

Opetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen valmennuskurssilla on mukana farmasiaa opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe. Tutor on tukenasi koko valmennuskurssin ajan. Halutessasi tutor auttaa sinua tekemään lukusuunnitelman sekä vastaa pyrkimistä ja yliopisto-opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tutor päivystää sovitusti kurssipaikalla ja häneen voit olla myös yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.