Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Farmasian pääsykoe

Farmasian pääsykoe on sama ja pakollinen kaikille proviisorin ja farmaseutin hakijoille. Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Farmasian pääsykoe 2021

Farmasian valintakoe on 2.6.2021 yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo akademin kesken. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Farmasian pääsykoe kestää kolme tuntia. Kokeessa on kaksi osaa, joissa molemmissa on 10 aineistoon sekä 10 kemiaan perustuvaa tehtävää. Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Valintakokeen ensimmäinen osa on karsiva, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kokeen toinen osa arvostellaan valintakoekiintiöön nähden vähintään 2,5-kertaiselta määrältä ensimmäisessä osassa parhaiten menestyneitä hakijoita. Mahdollisessa tasapistetilanteessa jatkoonpääsyrajalla arvosteluun otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Hakijat asetetaan lopulliseen valintajärjestykseen valintakokeen toisesta osasta laskettujen pisteiden perusteella (enintään 20 p).


Valintakokeen pisterajat 2021

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsinki, proviisori 10 p. 14,5 p.
Helsinki, farmaseutti 4,5 p. 5,75 p.
Kuopio, proviisori 11,5 p. 14,25 p.
Kuopio, farmaseutti 6,5 p. 6,5 p.

 

Farmasian valintakoevaatimukset 2021

Farmasian valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Farmasian pääsykokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2015) aihealueita. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus.

Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Vaatimukset kokeessa käytettävälle laskimelle ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021. Et saa käyttää koetilaisuudessa omaa taulukkokirjaa tai muuta vastaavaa apuvälinettä.