Farmasian pääsykoe

Farmasia on monitieteellinen ala, jossa hyödynnetään terveys-, luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Farmasian pääsykoe

Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Valintakoevaatimukset 2019

Farmasian alan valintakoe järjestetään 17.5.2019 yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo akademin kesken. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2015) aihealueita (noin puolet kokeesta). Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus.

Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa.