Farmasian pääsykoe

Farmasia on monitieteellinen ala, jossa hyödynnetään terveys-, luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Farmasian pääsykoe

Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Valintakoevaatimukset 2020

Farmasian alan valintakoe järjestetään 27.5.2020 yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo akademin kesken. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2015) aihealueita (noin puolet kokeesta). Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus.

Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Valintakoetilaisuuksissa yliopisto antaa hakijan käyttöön kokeen ajaksi kuvauksen mukaisen laskimen. Et saa käyttää kokeessa omaa laskinta.

Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa.