Farmasian pääsykoe

Farmasian pääsykoe on sama ja pakollinen kaikille proviisorin ja farmaseutin hakijoille. Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Farmasian pääsykoe

Farmasian valinta- ja pääsykoevaatimukset 2020

Farmasian pääsykoe eli valintakoe järjestetään 27.5.2020 yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo akademin kesken. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Farmasian pääsykoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Farmasian pääsykokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Farmasian valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian (OPS 2015) aihealueita (noin puolet kokeesta). Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus.

Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Valintakoetilaisuuksissa yliopisto antaa hakijan käyttöön kokeen ajaksi kuvauksen mukaisen laskimen. Et saa käyttää kokeessa omaa laskinta.

Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa.