Haetko opiskelemaan korkeakouluun? Ilmoittaudu hakuinfoihin!

Farmasiaa opiskelemaan

Farmasia on monitieteellinen ala, jossa hyödynnetään terveys-, luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja.

Miten opiskelemaan farmasiaa?

Vuonna 2021 farmasian opiskelupaikoista 70 % annetaan ylioppilastodistuksen perusteella ja vain 30 % pääsykokeen perusteella. Todistusvalinnalla Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon pyrkivillä tulee olla suoritettuna hyväksytysti lukion pitkä tai lyhyt matematiikka sekä kemia. 

Ylioppilastodistuksesta pisteytetään kuusi ainetta: 

  • Äidinkieli
  • Kemia
  • Biologia
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Yksi ainereaali
  • Yksi kieli

Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Kemia 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
Biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Parhaimmat pisteet tuottavat ainereaalit L E M C B A
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia ja uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

 

Kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Pistetaulukot kokonaisuudessaan löytyvät Opintopolusta

Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 190,2 pistettä. Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi saada pääsykokeella. Valmistaudu pääsykokeeseen valmennuskursseilla ja todistusvalintaan abikursseilla.

Farmasian opiskelu

Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Farmasian opinnot perehdyttävät lääkeaineiden kemiaan ja valmistukseen, lääkehoitoon sekä biolääketieteelliseen farmasiaan. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä) ja proviisorin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto (300 opintopistettä).

Farmasian opinnot perehdyttävät sinut lääkeaineiden kemiaan ja valmistukseen, lääkehoitoon sekä biolääketieteelliseen farmasiaan. Opiskelussa tärkeänä osana ovat erilaiset käytännön harjoittelut lääkkeiden valmistuksesta asiakaspalveluun. Farmaseutit toimivat erilaisissa lääkehuoltoon liittyvissä tehtävissä mm. apteekeissa ja sairaaloissa. Proviisori voi toimia esim. apteekkarina tai lääketeollisuudessa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Tarkemmin opinnoista ja alan työtehtävistä voit lukea täältä.

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!