Miksi DI-tutkinnon valmennuskurssille?

Kausien 2005-2019 kaikista di kurssilaisistamme 99% on valmis suosittelemaan kurssiaan kavereilleen.

Kaikilla kursseillamme huomioidaan Diplomi-insinööritutkinnon yhteisvalinnan uudistetut valintakoevaatimukset.

1. Kurssin laajuus ja keskittyminen oikeisiin asioihin

Valmennuskursseilla kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät lukion laajan matematiikan ja fysiikan teoriaosuudet. Matematiikan opetuksessa huomioidaan myös ongelmanratkaisukyvyn harjoittelu. Lukion periodimuotoinen opiskelutapa aiheuttaa monesti sen, että eri lukiokurssien asioiden liittyminen toisiinsa jää hämäräksi. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta ja fysiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin, ohjatun harjoittelun tuloksena. Kemian opetukseen voit osallistua lääketieteen alan valmennuskursseillamme.

Menestymisen pääsykokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Kaikkien aineiden oppituntimäärä on 32-52 oppituntia (45 min) lukuunottamatta Intensiivikurssia, jossa oppitunteja on 27 / aine. Oppituntimäärän ohella yhtä tärkeää on luonnollisesti kurssikertojen lukumäärä eli se, kuinka paljon asiaa käsitellään yhdellä opetuskerralla. Valmennuskursseillamme kurssikertoja on 8-13 kpl / aine (Intensiivikurssilla 6).

Tutustu kursseihin

2. Opetuksen korkea laatu ja kurssien suunnittelu

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin valmennuskurssien kehittämisessäkin. Valmennuskursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

3. Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme sisältyy runsas oppimista tukeva kurssimateriaali. Matematiikan, fysiikan ja kemian kurssitehtäviä on yli 400 / aine. Kurssiin kuuluu myös yli 30 ongelmaratkaisutehtävää vastauksineen. Lisäksi materiaaliin kuuluvat teoriakoosteet sekä valintakokeita yli 20 vuoden ajalta. Matematiikan ja fysiikan ennakkomateriaalin saat postitse ilmoittautumisesi jälkeen. Ennakkomateriaaliin kuuluu Kohti opiskelupaikkaa opas sekä ainekohtaisia ennakkotehtäviä. Kurssimateriaali jaetaan ensimmäisellä kurssikerralla. Kurssimateriaaliin kuuluu:

  • teoriakoosteet lukion kursseista
  • runsaasti harjoitustehtäviä vaiheittaisine ratkaisuineen
  • valintakoetehtäviä ratkaisuineen vuodesta 1996 alkaen.

Tutustu kursseihin

4. DI-netti

DI-netti on uusi ja ainutlaatuinen tapa valmistautua pääsykokeeseen! Kyseessä on oppimisympäristö, jossa harjoittelet pääsykoetehtäviä sähköisesti.  DI-netissä tapahtuva harjoittelu tukee olennaisesti kurssilla tapahtuvaa oppimista.

  • Opiskelet pääsykokeisiin tehokkaasti oman aikataulusi mukaan. Edistymiskäyrä kertoo sinulle reaaliaikaisesti, kuinka etenet tavoitteesi saavuttamisessa.
  • Voit seurata reaaliajassa, kuinka myös muut pyrkijät ovat onnistuneet tehtävien teossa. Näin tiedät koko ajan, kuinka oma oppimisesi etenee suhteessa muihin pyrkijöihin.
  • Voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti.
  • Laadukkaiden, vaiheittaisten mallivastausten ansiosta näet helposti, osasitko tehtävän.
  • DI-netti ohjaa sinut kertaamaan aiemmin opiskelemasi asiat. Kirjautuessasi näet tehtävät, joita et edellisellä kerralla osannut ja jotka kaipaavat kertaamista.
  • Teoriaosiosta saat tukea tehtävien tekemiseen.
  • Saat kurssille ilmoittautuessasi kurssikirjat, joissa tehtävät on myös paperiversioina.

5. Oppimisen seuranta ja simuloitu pääsykoe

Valmennuskurssiin kuuluvat harjoituskoe sekä simuloitu pääsykoe tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi.

6. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!