Nappaa tästä ilmainen kauppatieteen lukusuunnitelma!

DI-valintakoe

Mikäli haluat olla nyky-yhteiskunnan kehityksen terävimmässä kärjessä niin tekniikan kuin taloudenkin osalta, ovat diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot sinua varten.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinta uudistuu keväällä 2020

Teknillistieteellisille aloille pyrkiville järjestetään yliopistoissa yhteisvalinta: samalla valintakokeella voi pyrkiä Teknilliseen korkeakouluun (Espoon Otaniemi), Tampereen teknilliseen yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Oulun, Turun ja Vaasan yliopistojen teknillisiin tiedekuntiin (Turussa Matem.-luonnont. tiedekunta) sekä Åbo Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan.

Keväällä 2020 diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan opiskelijavalinta uudistuu, kun aiempaa suurempi osa hakijoista valitaan todistuspisteillä ja yhteispistevalinta poistuu kokonaan käytöstä. Todistuksella valitaan hakukohteesta riippuen 60–80% hakijoista. Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta eli yhteensä kolme ainetta.

Valintakoe on 1.6.2021 klo 10-14. Kokeen rakenne on kaksiosainen:

  • Kaikille pakollinen matematiikan osio (3 tehtävää)
  • Valinnaisista tehtävistä koostuva osio, josta hakija voi valita enintään 3 tehtävää:fysiikka (2 tehtävää), kemia (2 tehtävää), tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisutaitoa mittaava osio (2 tehtävää)

Kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä (6 pistettä per tehtävä). Koe perustuu lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Tasapistetilanteissa hakijat asetetaan järjestykseen matematiikan osiosta saatujen pisteiden perusteella. Katso tarkempia tietoja dia.fi

Sisäänpääsytilastoja ja pisterajat

Sisäänpääsypisterajat eri DI-koulutusohjelmiin vaihtelevat suuresti. Katso pisterajat sivulta dia.fi