Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

DI-valintakoe

Mikäli haluat olla nyky-yhteiskunnan kehityksen terävimmässä kärjessä niin tekniikan kuin taloudenkin osalta, ovat diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot sinua varten.

Diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinta keväällä 2021

 

Teknillistieteellisille aloille pyrkiville järjestetään yliopistoissa yhteisvalinta: samalla valintakokeella voi pyrkiä Teknilliseen korkeakouluun (Espoon Otaniemi), Tampereen teknilliseen yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen teknillisiin tiedekuntiin (Turussa Matem.-luonnont. tiedekunta) sekä Åbo Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan.

Keväällä 2021 todistuksella valitaan hakukohteesta riippuen 60–80 % uusista opiskelijoista. Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta eli yhteensä kolme ainetta.

Valintakoe on 1.6.2021 klo 10-14. Kokeen rakenne on kaksiosainen:

  • Kaikille pakollinen matematiikan osio (3 tehtävää)
  • Valinnaisista tehtävistä koostuva osio, josta hakijan tulee tehdä 3 tehtävää: fysiikka (2 tehtävää), kemia (2 tehtävää), tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisutaitoa mittaava osio (2 tehtävää)

Kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä (6 pistettä per tehtävä). Koe perustuu lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Tasapistetilanteissa hakijat asetetaan järjestykseen matematiikan osiosta saatujen pisteiden perusteella. Katso tarkempia tietoja dia.fi

Sisäänpääsytilastoja ja pisterajat

Sisäänpääsypisterajat eri DI-koulutusohjelmiin vaihtelevat suuresti. Katso pisterajat sivulta dia.fi