Diplomi-insinööritutkinto - pääsykoetietoa

Mikäli haluat olla nyky-yhteiskunnan kehityksen terävimmässä kärjessä niin tekniikan kuin taloudenkin osalta, ovat diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot sinua varten.

Pääsykoetietoa

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta uudistuu keväällä 2019 ja 2020

Teknillistieteellisille aloille pyrkiville järjestetään yliopistoissa yhteisvalinta: samalla valintakokeella voi pyrkiä Teknilliseen korkeakouluun (Espoon Otaniemi), Tampereen teknilliseen yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Oulun, Turun ja Vaasan yliopistojen teknillisiin tiedekuntiin (Turussa Matem.-luonnont. tiedekunta) sekä Åbo Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan.

Kevät 2019

Keväällä 2019 vanhojen ainekohtaisten ja eri aikoihin pidettävien valintakokeiden tilalle tulee yksi uudistettu valintakoe. Yhdellä valintakokeella voi hakea kaikkiin DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteisiin. DI-valintakoe pidetään ti 28.5.2019 klo 10.00-14.00.
Kokeen rakenne on kaksiosainen:

  • Kaikille pakollinen matematiikan osio (3 tehtävää)
  • Valinnaisista tehtävistä koostuva osio, josta hakija voi valita enintään 3 tehtävää:fysiikka (2 tehtävää), kemia (2 tehtävää), tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisutaitoa mittaava osio (2 tehtävää)

Kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä (6 pistettä per tehtävä). Koe perustuu lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Tasapistetilanteissa hakijat asetetaan järjestykseen matematiikan osiosta saatujen pisteiden perusteella. Katso tarkempia tietoja dia.fi

Kevät 2020

Keväällä 2020 diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan opiskelijavalinta uudistuu, kun aiempaa suurempi osa hakijoista valitaan todistuspisteillä ja yhteispistevalinta poistuu kokonaan käytöstä.  Todistuksella valitaan hakukohteesta riippuen 60–80% hakijoista. Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta eli yhteensä kolme ainetta. Katso tarkempia tietoja dia.fi

Sisäänpääsytilastoja ja pisterajat

Sisäänpääsypisterajat eri DI-koulutusohjelmiin vaihtelevat suuresti. Katso pisterajat sivulta dia.fi