Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Miksi biologian valmennuskurssille?

"Pidin todella paljon kurssin opettajista. He selkeästi tiesivät asiansa ja osasivat vastata vaikeilta tuntuviin kysymyksiin heti selkeillä vastauksilla. He antoivat hyviä neuvoja kotona opiskeluun ja tunnit olivat hyvin motivoivia. Ei mitään valitettavaa :)"

Mikä kurssi sopii sinulle?

  Online Koti Bilsanetti
Etäopetus X    
Opetusvideot X X  
Harjoituskokeet X X  
Henkilökohtainen palaute X X  
Tutorointi X    
Sähköinen kurssimateriaali X X X
Painettu kurssimateriaali X X  


1. Opit keskittymään valintakokeen oleellisiin asioihin

Biologian valmennuskurssilla kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät lukion biologian oppisisällöt ja opetellaan valintakokeen edellyttämiä lisätietoja. Biologian valintakoetehtävät vaativat usein syventävien lukiokurssien tietoja ja joiltain osin tarkempaa osaamista kuin mitä kirjasarjoissa esitetään. Lisäksi lukion periodimuotoinen opiskelutapa aiheuttaa usein sen, että eri lukiokurssien asioiden liittyminen toisiinsa jää hämäräksi. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan biologiasta. Opit ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä hahmottamaan sen, mitkä asiat ovat oleellisia.

Menestymisen pääsykokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Biologian valmennuskurssin oppituntimäärä on 57 oppituntia (45 min), jonka lisäksi valmennuskurssilla on yksi opiskelutekniikkailta (4 oppituntia) sekä kaksi harjoituspääsykoetta (8 oppituntia).

Tutustu biologian valmennuskursseihin

2. Opit oikean vastaustekniikan henkilökohtaisen palautteen avulla

Biologian pääsykokeessa vastaustekniikalla on erittäin suuri merkitys . Esseetehtäviin on annettu rajattu vastaustila, joten vastauksen rakenne ja sisältö ovat ehdottoman tärkeitä. Valmennuskurssilla tehdään harjoituspääsykokeiden lisäksi 4-6 esseeharjoitusta, joista saat henkilökohtaisen palautteen omista vahvuuksistasi ja vielä kehittämistä vaativista asioista.

3. Saat korkealaatuista opetusta hyvin suunnitelluilla kursseilla

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin kurssienkin kehittämisessä. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien, kurssipäälliköiden sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen. 

Tutustu opettajiin

4. Harjoittelet pääsykokeen tekemistä

Biologian valmennuskurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet tarjoavat sinulle erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi. Lisäksi pystyt seuraamaan edistymistäsi erilaisten tuntitehtävien, -testien ja -kokeiden avulla.

5. Saat käyttöösi laadukkaat kurssimateriaalit

Valmennuskurssiin kuuluu runsas, oppimista tukeva kurssimateriaali. Valmennuskurssi alkaa ennakkoharjoittelulla. Ennakkomateriaaliin kuuluu Kohti opiskelupaikkaa-opas sekä ennakkotehtävät mallivastauksineen. Bilsanetti avautuu viimeistään tammikuussa. Kurssimateriaaliin sisältyy:

  • Eri kirjasarjoista koottu teoriakooste, jonka tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan kokonaisuuksia ja ohjata lukemista oikeisiin asioihin
  • Valintakokeet vastauksineen viimeiseltä kuudelta vuodelta
  • Tuntitehtävät ja -testit sekä esseet, joihin saat henkilökohtaisen palautteen
  • Suomen -ja englanninkielisiin aineistoihin perustuvia tehtäviä (osana kokeita) 

Tutustu kursseihin

6. Saat käyttöösi sähköisen oppimisympäristön

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös valmennuskurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa materiaaleja ym. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko valmennuskurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

7. Opit ajanhallintaa ja kasvatat opiskelumotivaatiotasi

Kurssillamme pyrkimisprosessisi aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Motivoivat opettajat ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

8. Osallistut Pääsykoevalmentautumisen työkalut -päivään

Kaikki valmennuskurssimme alkavat Pääsykoevalmentautumisen työkalut -luennolla. Luennon aikana tutustut myös edellisten vuosien kurssilaisistamme valittuihin tutoreihin, jotka halutessasi auttavat lukusuunnitelman teossa ja joilta saat kevään aikana tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Harjoitusten kautta etenevän päivän ohjelma sisältää muun muassa henkilökohtaisen lukusuunnitelman tekoa keväälle (lukusuunnitelma oppimisen työkaluna; ajankäyttö, suunnitelmista todeksi, jaksamisen välineitä), opiskelutekniikkaa (käytännön työkaluja omien oppimistaitojen kehittämiseen ja tehokkaan oppimisen välineet) ja lukutekniikkaa (eväitä tehokkaaseen lukemiseen).

9. Saat kurssin ajan tukea tutoreilta

Opetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen valmennuskurssilla on mukana biologiaa/ympäristötiedettä opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe. Tutor on tukenasi koko kurssin ajan. Halutessasi tutor auttaa sinua tekemään lukusuunnitelman sekä vastaa pyrkimistä ja yliopisto-opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tutoriin voit olla myös yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!

 

Ota yhteyttä

Sami Puurtinen
Valmennusjohtaja, FM
Puhelin: 020 7280 356
Vastuualueet: lääketiede, farmasia, biologia, maantiede, abikurssit (matematiikka, biologia, fysiikka, kemia)
sami.puurtinen@valmennuskeskus.fi