Haetko korkeakouluun? 12 maksutonta webinaaria eri aloille hakemisesta ja tehokkaasta opiskelusta!

Biologian pääsykoe

Biologian pääsykoe järjestetään yhteisvalintana neljällä paikkakunnalla. Tehtävät perustuvat lukion biologian opetussuunnitelmaan ja mittaavat hakijan kykyä yhdistellä tietoja ja hahmottaa kokonaisuuksia.

Biologian pääsykoe 2022

Biologian pääsykoe järjestetään yhteisvalintana Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Osallistumalla valintakokeeseen jollakin näistä paikkakunnista, on pyrkijä mukana kaikkien hakemiensa yliopistojen opiskelijavalinnassa.

Valintakoe on 1.6.2022 klo 14.00-17.00. Valintakokeen tarkemmasta toteutustavasta (paperikoe tai sähköinen koe) ilmoitetaan viimeistään 31.12.2021. Keväällä 2021 koe toteutettiin sähköisenä kokeena.

Koe perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on viisi (5) tehtävää, joista kustakin hakija voi saada 0-40 pistettä. Kokeen kaikkiin tehtävään tulee vastata, jolloin kokeen maksimitulos on 200 p.

Valintakokeen ensimmäinen tehtävä on karsiva monivalintatehtävä, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Loput koetehtävät (2-5) arvostellaan ainoastaan 700:lta monivalintatehtävässä parhaiten menestyneeltä hakijalta. Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan niiden hakijoiden kesken, joiden kaikki tehtävät on arvosteltu.

Valintakokeen kysymykset ovat olleet esseitä, määrittelytehtäviä ja monivalintoja. Tehtävissä on rajattu vastaustila. Pääsykoetehtävät pyrkivät mittaamaan hakijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

 

Valintakokeiden pisterajat 2021

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsinki, biologia 119 p. 117,5 p.
Helsinki, ympäristötiede 109 p. 106,5 p.
Turku, biologia 114,5 p. 107 p.
Oulu, biologia 99 p. 98,5 p.
Jyväskylä, biologia 106 p. 103,5 p.