Biologia - pääsykoetietoa

Biologia on laaja-alainen, elämää ja sen peruselementtejä tutkiva tieteenala. Opinnot voivat viedä sinut niin luonnossa viihtyväksi tutkijaksi kuin teknologian huippua edustavaksi geneetikoksi.

Biologian valintakoe järjestetään yhteisvalintana Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Osallistumalla kokeeseen jollakin näistä paikkakunnista, on pyrkijä mukana kaikkien hakemiensa yliopistojen opiskelijavalinnassa.

Valintakoe 2019

Kevään 2019 valintakoe on 16.5.2019. Valintakoetehtävät perustuvat vuonna 2015 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit eli 5 kurssia) sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on neljä pakollista tehtävää.

Kysymykset ovat olleet esseitä, määrittelytehtäviä ja monivalintoja. Tehtävissä on rajattu vastaustila. Pääsykoetehtävät pyrkivät mittaamaan hakijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Varsinaisia pääsykoekirjoja ei ole lainkaan, vaan hakija pystyy valintansa mukaan lukemaan haluamiansa lukion oppikirjoja. Biologian opinnoista kiinnostuneen on tarkistettava huolellisesti, onko hän opiskellut kaiken lukion biologian opetussuunnitelman mukaisen sisällön. Lisäksi kirjasarjoissa ja lukioiden opetuksen painopisteissä on eroja, jonka takia joitain pääsykokeissa esiintyviä asioita voi jäädä lukematta. Pyrkijöiden kannattaakin lukea rinnan kahta eri lukion biologian kirjasarjaa.