Arkkitehtikoulutus - pääsykoetietoa

Arkkitehtuurin kokeessa arvioidaan hakijan kykyä ilmaista itseään, kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä matematiikan hallintaa.

Arkkitehtuurin valintakoe uudistuu keväällä 2020

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa ei oteta käyttöön yo-todistuksen suoravalintaa vaan valinnassa on jatkossakin kaksi eri valintaväylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta. Yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavat pisteet muuttuvat. Yo-todistuksen pisteytystaulukko löytyy täältä

Valintakoe koostuu jatkossa seuraavista kokonaisuuksista:

1) Ennakkotehtävä -vaihe

  • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon
  • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen, joka on toinen koevaihe
  • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta 


2) Piirustus- ja suunnittelukoe

  • Kesto 2 päivää
  • Koeaika enintään 7 tuntia / päivä
  • Koepäivät koostuvat piirustus- ja rakentelutehtävistä


3) Matematiikan koe

Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla seuraavin kynnysehdoin: 

  • Sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosana E. 
  • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen. 
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa. 
  • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä.

Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan tai arvosanasi yo-kokeista ei täytä vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaaminen erillisessä matematiikan kokeessa.

Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa. Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syksyllä 2019.

Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsivuus ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistuu ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.

Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä. 

4) Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville

Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla. 

Mikäli olet kirjoittanut maantieteen yo-kokeen, voit saada siitä pisteitä yhteispistevalinnan alkupisteytyksessä. Maantiedettä ei kuitenkaan huomioida 3 parhaan lisäksi, vaan pisteet maantieteen yo-kokeesta saa silloin, kun se kuuluu 3 parhaan pisteytettävän aineen joukkoon.

Kynnysehto: Maantieteen yo-kokeesta vähintään M

Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, voit todentaa osaamisesi luonnontieteen kokeella.
Luonnontieteen kokeen pisteytys ja vaadittava kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan syksyllä 2019
Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta. 

Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä.

Piirustuksen ja suunnittelun, arkkitehtimatematiikan ja luonnontieteen valintakokeet järjestetään peräkkäisinä päivinä.

Lisätietoa valintojen uudistuksesta löydät dia.fi -sivustolta: Arkkitehtuurin valinnat uudistuvat 2020

 

Kevään 2019 ennakkotehtävät ja valintakoeaikataulu

Arkkitehtikokeiden ennakkotehtävät 2019 on julkaistu 11.2. Löydät tehtävät osoitteesta: https://dia.fi/media/26739/ennakkotehtaevaet_2019.pdf

Kevään 2019 tärkeät päivämäärät löydät osoitteesta http://dia.fi/aikataulut