Miksi arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssille?

Arkkitehdeistä koostuva asiantunteva ja kokenut opettajatiimimme on luonut pyrkimisesi tueksi kurssit ja materiaalit, joiden avulla voit harjoitella kokonaisvaltaisesti pääsykokeen eri osa-alueita.

Miksi ennakkotehtäväkurssille?

1. Varmista jatkoonpääsysi piirustuksen- ja suunnittelun kokeeseen

Kurssin tavoite on antaa sinulle taidot läpäistä kokeen ensimmäinen vaihe laajentamalla ideoita, kehittämällä kuvallista ilmaisua, esittämistaitoa, ja materiaalien hallintaa keskittyen niihin tehtävätyyppeihin ja tekniikoihin, joita ennakkotehtävissä vaaditaan.  

2. Hallitse ennakkotehtävien vaatimukset ja välineet

Kurssilla tutustutaan ennakkotehtävien vaatimuksiin, arvosteluperusteisiin ja vaadittaviin tekniikoihin teoria-alustusten, esimerkkien ja erilaisten harjoitusten avulla. Usein ennakkotehtäviin liittyy jokin teema, jolloin erityishuomio kurssilla pyritään kiinnittämään työskentelyn prosessimaisuuteen sekä yksittäisten töiden lisäksi kokonaisuuden muodostumiseen. Harjoittelu ja muiden kurssilaisten ideat antavat varmuutta ja luovuutta ennakkotehtävien itsenäiseen toteutukseen. 

Etsi itsellesi sopiva kurssi laajasta valikoimastamme

3. Ammattitaitoiset opettajat ohjaamassa

Töiden tekemisen aikana saat henkilökohtaista ohjausta ja jokaisen työn jälkeen järjestetään yhteinen kritiikkitilaisuus. Opettajat pisteyttävät työt ja antavat palautteen kaikista harjoituksista. Useamman asiantuntijan antama palaute varmistaa sen, että saat monipuolisen ja kattavan näkemyksen omista töistäsi ja taidoistasi. Opettajien antama palaute auttaa sinua tuomaan esiin vahvuutesi ja löytämään vielä kehittämistä vaativat osa-alueet. Kurssilla on varattu aikaa myös henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Tutustu opettajiin

 

Miksi piirustus- ja suunnittelukurssille?

1. Ajankohta – kurssin alussa tiedät jo olevasi jatkossa

Kurssimme ajankohta on valittu siten, että saat tiedon ennakkotehtävien tuloksista ennen kurssin alkua. Mikäli et pääse jatkoon ennakkotehtävistä, voit halutessasi perua kurssin. Näin et maksa turhasta!  

2. Kurssimme simuloi piirustuksen ja suunnittelun valintakokeen

Kurssipäivät on mitoitettu kahden päivän ryppäisiin samalla tavalla kuin tulevan kevään valintakokeessa ja kurssiaiheet on valittu tekniikoiden ja välineiden mukaan, joita valintakokeessa edellytetään hallittavan. Näin valmistaudut etukäteen tulevaan koetilanteeseen, totut aikarajoihin ja opettelet erilaisten, jopa itsellesi entuudestaan tuntemattomampien välineiden ja materiaalien käytön etukäteen.  

3. Monipuolista tekniikoitasi ja välineiden käyttöäsi

Ensi keväänä piirustus- ja suunnittelukokeessa on aiempaa vähemmän tehtäviä ja yhteen tehtävään on sisällytetty useampia osa-alueita. Tämän vuoksi onnistuminen yksittäisissä tehtävissä korostuu aiempaa enemmän. Kurssimme aikana opiskelet kuvallista ilmaisua ja kuvan teon tehokeinoja eri muodoissaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaa, sommittelua, perspektiiviä, askartelua ja teet monipuolisia tehtäviä eri tekniikoita testaten. Harjoittelun avulla luot perustan kokeessa menestymiselle ja saat vinkit laadukkaiden välineiden hankintaan. ”Olitte osanneet valita tehtävät kurssille melko hyvin! Pääsykokeen asetelmatehtävä, katukahvila, juhlat ja design –tehtävä menivät lähes yksiin kurssitehtävien kanssa.”

Kurssilla saat ohjeita ja vinkkejä monipuolisten ja laadukkaiden välineiden hankintaan, sillä puutteelliset tai vääränlaiset välinevalinnat kokeessa voivat vaikuttaa merkittävästi työn toteutusmahdollisuuksiin ja ajankäyttöön.

Ilmoittaudu valmennuskurssille 

4. Uudet ideat ja oma ilmaisutapa - opi muiden kurssilaisten töistä

Tekniikoiden hallinta ei yksin riitä, vaan pääsykokeessa on tärkeää myös ideat ja niiden toteuttaminen kuvalliseen muotoon yksilöllistä ilmaisutapaa korostaen, jotta erottaudut muista hakijoista. Ilmaisutapaa ja erilaisia tyylikeinoja voit harjoitella ainoastaan tekemällä ja näkemällä. Kurssillamme pääsykoetasoisten harjoitusten avulla voit testata omia taitojasi ja oppia muiden tekemistä töistä, joista saat ideoita ja uusia näkökulmia omaan työskentelyysi. Tekemisen ja arvioinnin kautta löydät vahvat puolesi ja oivallat sen, kuinka voit tasapainottaa heikompia alueitasi. Tyylin löytymisen myötä tulee myös tekemisen varmuus.

”Opettaja antoi hyviä neuvoja ja arvostelussa näki lähes joka työn monelta kantilta.”

 5. Ammattitaitoiset opettajat apunasi

Ammattitaitoisessa opettajatiimissämme on useampi opettaja, joista kaikki ovat tutkinnon suorittaneita ja heillä on vuosien kokemus valintakokeeseen valmentamisesta. Piirustus- ja suunnittelukurssi on opettajatiimimme vuosien aikana kehittämä kokonaisuus. Näin varmistamme, että saat parhaan mahdollisen tuen pyrkimisessäsi.  Kurssilla apunasi on myös arkkitehtuurin opiskelija, joka antaa sinulle ajankohtaiset ja tarkat ohjeet pääsykoetilannetta varten. 

Tutustu opettajiin

 6. Henkilökohtainen palaute

Töiden tekemisen aikana saat henkilökohtaista ohjausta ja jokaisen työn jälkeen järjestetään yhteinen kritiikkitilaisuus. Opettajat pisteyttävät työt ja antavat palautteen kaikista harjoituksista.  Opettajien antama palaute auttaa sinua tuomaan esiin vahvuutesi ja löytämään vielä kehittämistä vaativat osa-alueet. Kurssin lopulla jokaiselle kurssilaiselle on varattu lisäksi aika henkilökohtaiseen palaute- ja ohjaustuokioon.

 

Miksi arkkitehtimatematiikan valmennuskurssille?

1. Joudutko menemään arkkitehtimatematiikan kokeeseen?

Mikäli et ole suorittanut lainkaan matematiikan ylioppilasarvosanaa tai matematiikan yo-arvosanasi ei täytä kynnysehtoa (pitkä matematiika vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E), sinun tulee osallistua arkkitehtimatematiikan valintakokeeseen. Kurssimme alkaa sen jälkeen, kun yo-arvosanat on julkaistu. Kahden viikon aikana kertaat keskeisimmät pitkän matematiikan osa-alueet, harjoittelet valintakoetyyppisiä tehtäviä ja keskityt viiden viimeisen vuoden valintakokeisiin. Mikäli haluat aloittaa jo aiemmin, voit aloittaa opiskelun jo KOTI -kurssin opetusvideoilla tammikuusta alkaen. ”Suurkiitos! Koe tuntui menevän ihan hyvin ja kurssilla saatu laskurutiini tuli tarpeeseen.”

Ilmoittaudu kurssille

2. Kehitä laskurutiinia

Osaamistaustasta riippuen, matematiikan opiskeluun kannattaa varata aikaa. Voit aloittaa matematiikan harjoittelun halutessasi jo vuoden vaihteessa KOTI -kurssivideoiden ja ennakkomateriaalimme avulla. Samalla voit valmistautua myös matematiikan yo-kirjoituksiin, mikäli olet aikeissa korottaa yo-arvosanaasi. Kurssimateriaali sisältää 150 tehtävää ratkaisuineen ja se toimitetaan postitse. Kurssillamme syvennät ja kertaat asiat perusteellisesti ennen koetta ja lasket paljon pääsykoetasoisia tehtäviä. "Minulle suurimmat kurssin hyödyt olivat laskemisen paljous, säännölliset laskuajat sekä laskurutiinin muodostus."

3. Keskity olennaisimpiin asioihin

Arkkitehtimatematiikan kokeen tehtävät ovat keskittyneet tietyille alueille, joiden pohjalta kurssimme opettaja on täsmentänyt opetuksen ja materiaalin painopistealueet. Kurssilla keskitytään viiden viimeisen vuoden aikana olleisiin kokeisiin ja niissä vaadittuihin osaamisalueisiin. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat kokonaisuudet: yhtälöt ja epäyhtälöt, prosenttilaskut, trigonometria, tasogeometria, avaruusgeometria, analyyttinen geometria, eksponentti – ja logaritmifunktiot, vektorit, derivaatta, integrointi, todennäköisyys, tilastotiede, lukujonot ja sarjat. Kurssin aihealueiden opetuksessa käytetään paljon esimerkkejä havainnollistamisessa sekä lasketaan paljon. Tehtävät käydään läpi vaihe vaiheelta. ”Opettaja tiesi mistä puhui ja opasti nimenomaan arkkitehtimatikassa tarvittaviin aihealueisiin.”

Ilmoittaudu kurssille

4. KOTI –kurssivideot

Kurssiin kuuluu KOTI -kurssivideot, jotka on jaettu teoriavideoihin ja laskutehtävien ratkaisujen läpikäymiseen. Videoihin on rajaton katseluoikeus ja ne ovat käytössäsi ilmoittautumisesta pääsykokeeseen asti. Videot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata teoriaa ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.  

5. Ammattitaitoinen opettaja apunasi

Kokeneen, asiantuntevan ja pitkään vastaavaa kurssia opettaneen opettajamme ohjauksessa, opit keskeiset teoria-asiat ja kurssin aikana voit kysyä asioita mitkä ovat sinulle epäselviä. "Opettaja kävi asiat perusteellisesti läpi, jottei kukaan putoa kelkasta. Näin pitäisi kaikkien opettajien tehdä."

Tutustu opettajaan