Haetko opiskelemaan korkeakouluun? Ilmoittaudu hakuinfoihin!

Miksi Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen valmennuskursseille?

"Kävin seitsemän päivän mittaisen valmennuskurssin arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeita varten, ja ilman tätä kurssia en varmasti olisi päässyt sisään Aaltoon. Kurssin ohjaajat olivat asiantuntevia ja kannustavia, ja tehtävät erittäin hyödyllisiä pääsykokeita varten. Kiitos kaikille ohjaajille ja tutorille!"


1. Alan kokeneimmat opettajat

Kursseillamme opiskelet alan kokeneimpien arkkitehtuurin opettajien johdolla ja kehität kuvallista ilmaisua, asioiden esittämistaitoa ja rakentelutekniikkaa.

2. Parhaat tulokset

Valmennuskeskus on kokenein ja pisimpään alalla toiminut arkkiehtikurssien järjestäjä, joka on vuosien varrella tuottanut ylivoimaisesti eniten sisäänpäässeitä sekä alallaan menestyneitä osaajia.

3. Kurssien sisältö on suunnattu juuri arkkitehtikokeeseen

Arkkitehtikoulutuksen pääsykoetehtävänannot ja arviointi poikkeavat muiden kuvataidealojen kokeista. Kurssimme on suunnattu vain arkkitehtikoulutukseen hakeville ja harjoitustöiden tehtävänannot, välineet, ajankäyttö ja arviointi on suunniteltu sen mukaisesti.

4. Henkilökohtainen palaute

Kurssilla saat kaikista tekemistäsi töistä palautteen. Useamman opettajan antama palaute monipuolistaa omaa näkemystäsi ja tekemistäsi. Samalla opit tuomaan esiin tehokkaammin omien töidesi vahvuuksia ja kehittämään heikompia osa-alueita. Kurssilla saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta töiden tekovaiheessa ja lisäksi jokaiselle kurssilaiselle on varattu aika henkilökohtaiseen palaute- ja ohjaustuokioon. 

5. Ideoinnilla ja omalla tyylillä luot eroa muihin

Teknisen toteutuksen lisäksi arkkitehtikokeessa korostuu ennenkaikkea työn idea, jolla voit erottua muista hakijoista. Ilmaisutapaa ja erilaisia tyylikeinoja voit harjoitella ainoastaan tekemällä ja näkemällä. Kurssimme on kuin pääsykoetöiden taidenäyttely ja ideapankki, josta saat ideoita ja uusia näkökulmia omaan työskentelyysi. Kurssi auttaa kehittämään oman tyylin ja tyylin löytymisen myötä tulee myös tekemisen varmuus.

Tutustu kurssivalikoimaamme ja löydä omaan tarpeeseesi sopiva kurssi: Arkkitehtikurssit

 

 

Ennakkotehtäväkurssilla:

Varmistat jatkoonpääsysi seuraavaan koevaiheeseen

Kurssin tavoite on vahvistaa ennakkotehtävissä vaadittavat tekniset piirustus-, rakentelu- ja ideoinitaidot sekä näiden avulla varmistaa jatkoon pääsysi seuraavaan koevaiheeseen.  

Opit tekniikat ja ymmärrät ennakkotehtävien arviointiperusteet

Tekniikka- ja teoriaopetuksen yhteydessä tutustutaan monipuolisten kuvallisten esimerkkien ja ideapankkien avulla ennakkotehtävien ideointiin, erityyppisten töiden tekniseen ja rakenteelliseen toteutukseen sekä töiden valokuvaukseen. Palautetilanteissa ymmärrät mitä arviointiperusteilla käytännössä tarkoitetaan ja opit mihin arvioijat kiinnittävät lopullisessa työssä huomiota.

Teet 10 ennakkotehtävätyyppistä harjoitusta

Kurssilla teet luonnosteluharjoituksia, joilla opettelet erilaisia tekniikoita, työskentelytapoja ja materiaalien käyttöä. Varsinaiset kurssitehtävät vastavat tyypiltään ja vaatimuksiltaan ennakkotehtäviä. Ennakkotehtävien teemallisuuden ja kokonaisuuden yhteneväisyyden vuoksi kurssilla erityishuomio on yksittäiden töiden lisäksi teemasta muodostuvassa kokonaisuudessa ja prosessimaisessa työskentelyssä.  

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu Arkkitehti ennakkotehtäväkurssille

 

Piirustus- ja suunnittelu simulaatiokoeviikolla:

Valmistaudut seuraavan viikon koepäiviin

Arkkitehti simulaatiokoeviikko sinut valmistaa taidollisesti, teknisesti ja ajankäytöllisesti piirustus- ja suunnittelukokeeseen. Kun menet piirustus- ja suunnittelukokeeseen, olet tehnyt edellisellä viikolla jo 15 vastaavaa pääsykoetyyppistä tehtävää.

Opit koetehtävien ajankäytön

Kurssipäivien aikana opit tehtävien ajankäytön, sillä tehtävät on ajallisesti mitoitettu ja pisteytetty pääsykoetehtävien tavoin. Tehtävien yhteydessä harjoitellaan ajallisesti eri työvaiheiden jaksottamista: ideointi, suunnittelu, luonnostelu, toteutus ja viimeistely.

Monipuolistat tekniikoitasi ja opit kokeen välineiden käytön

Toukokuun lopulla tiedetään kokeessa tarvittavat välineet, joten niiden käyttö yhdistettynä eri materiaaleihin sekä tekniikoihin harjoitellaan perusteellisesti ennen pääsykoetta. Kurssilla saat ohjeita ja vinkkejä monipuolisten ja laadukkaiden välineiden hankintaan, sillä puutteelliset tai vääränlaiset välinevalinnat kokeessa voivat vaikuttaa merkittävästi työn toteutusmahdollisuuksiin ja ajankäyttöön.

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu Piirustus- ja suunnittelu simulaatiokoeviikolle

 

Arkkitehtimatematiikan Koti -kurssilla:

Voit harjoitella yo-kirjoituksiin sekä arkkitehtimatematiikan kokeeseen

Arkkitehtimatematiikan Koti -kurssin opetusvideot ja materiaalit on saatavilla heti ilmoittautumisen jälkeen, joten voit aloittaa valmistautumisen milloin tahansa. Kurssin avulla voit valmistautua yo-kirjoituksiin tai arkkitehtimatematiikan kokeeseen.

Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan tai matematiikan yo-arvosanasi ei täytä valintakoevaatimusten kynnysehtoa (pitkä matematiika vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E), sinun tulee osallistua arkkitehtimatematiikan valintakokeeseen.  

Kertaat lukion pitkän matematiikan ja kehität laskurutiinia

Kurssin opetusvideoilla kerrataan lukion pitkän matematiikan sisällöt ja ratkotaan yhdessä laskuja. Laskutehtävissä keskitytään arkkitehtimatematiikan koetehtävissä esiintyvien painopistealueiden ja tehtävätyyppien harjoitteluun. Opetusvideoiden lisäksi kurssin painettu materiaali sisältää lukion pitkän matematiikan teoriakoosteen sekä 150 tehtävää ratkaisuineen.

Videoihin on rajaton katseluoikeus ja ne ovat käytössäsi ilmoittautumisesta pääsykokeeseen asti. Videot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata teoriaa ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

Voit kysyä opettajalta

Arkkitehtimatematiikan Koti -kurssilla on käytössä kysymyspalsta, jonka kautta voit lähettää kysymyksiä opettajalle epäselvistä ja vaikeista asioista.

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu Arkkitehtimatematiikan Koti -kurssille