Arkkitehti piirustus- ja suunnittelu simulaatiokoeviikko 2021 Online -etätoteutus

Simulaatiokoeviikko valmistaa taidollisesti, teknisesti ja ajankäytöllisesti piirustus- ja suunnittelukokeeseen. Pääsykoepäivät ovat jatko kurssillemme, jolla olet tehnyt jo 15 pääsykoetyyppistä tehtävää.

Kurssi toteutetaan online -etäopetuksena. Voit osallistua kurssille mistä päin Suomea tahansa.

Arkkitehti piirustus- ja suunnittelu simulaatiokoeviikko 2021 Online -etätoteutus

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
67 oppituntia
alkaa
päättyy
kurssin hinta
680
Kurssi- takuu Frendi- ale
x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

ilmoittaudu tästä

Pääkaupunkiseudun koronatilanteesta johtuen sekä Yliopistojen rehtorineuvosto Unifin ennen valintakoetta suositettavan omaehtoisen kahden viikon karanteenin vuoksi, toteutamme tämän kurssikokonaisuuden Online -etäopetuksena. Voit osallistua opetukseen mistä päin Suomea tahansa ja saada silti kaikki seuraavat hyödyt:

  • teoria- ja tekniikkaopetuksen,
  • opettajiemme henkilökohtaisen ohjauksen,
  • palautteen jokaisesta tekemästäsi työstä,
  • mahdollisuuden nähdä muiden kurssilaisten tekemät työt samasta aiheesta,
  • koetilanteen ajankäytön harjoittelun,
  • tutorin tuen.

Opetus toteuetaan Teams -ohjelmistolla. Kunkin aiheen alussa kurssilaiset osallistuvat yhteiseen teorialuento-osuuteen ja tehtävän ohjeistukseen. Itsenäisen työskentelyn ajaksi, jokaiselle varataan oma henkilökohtainen ohjaushetki, jossa tarkastellaan parhaillaan työn alla olevaa tehtävää. Opettajat antavat verkon välityksellä ohjausta myös muuna aikana työn tekovaiheessa. Töiden valmistuttua ne palautetaan opettajille. Työt käydään läpi yhteisissä palaute- ja kritiikkitilanteissa. Jokainen työ pisteytetään ja niistä nostetaan esiin vahvuudet sekä osatekijät, joita kannattaa vielä hioa seuraavissa töissä.

Arkkitehtuurin simulaatiokoeviikko on tehokas kurssikokonaisuus, joka valmistaa taidollisesti, teknisesti ja ajankäytöllisesti piirustus- ja suunnittelukokeeseen. Kurssilla paneudutaan eri tekniikoiden, materiaalien, kokeessa tarvittavien välineiden sekä ajankäytön harjoitteluun. Pääsykoepäivät ovat jatko kurssillemme, jolla olet tehnyt jo 15 pääsykoetyyppistä tehtävää ennen varsinaista piirustuksen ja suunnittelun koetta.

”Tuntui kuin kokeet olisi ollut jatko kurssiviikolle. Ennen koetta sain viikon piirustusrutiinin pohjalle ja olin pääsykokeita ennen suorittanut jo noin kymmenen pääsykoetasoista tehtävää ja siten tiesin mitä odottaa. Kurssilla oppi myös pääsykokeen aikataulun.”

Kurssillamme opiskelet alan kokeneimpien opettajien johdolla ja kehität kuvallista ilmaisua, asioiden esittämistaitoa ja rakentelutekniikkaa. Kurssin aihealueet, tehtävät ja välineet määrittyvät sen perusteella, mitä tulevan kevään pääsykokeessa vaaditaan. Käsiteltäviä sisältöjä ovat: sommittelu, valo- ja varjo, perspektiivi, arkkitehtoninen tila / sisä- ja ulkotila, mustavalkoesittäminen, värit- ja maalaus, tussitekniikka, erilaiset rakenteet ja materiaalit, niiden kuvaaminen ja yhdistäminen, ihminen tilassa, kuvasarja-, pintojen täyttö-, design- ja graafiset tehtävät.

Viikon mittainen tiivis kurssikokonaisuus mahdollistaa osallistumisen opetukseen paikan päälle helpommin myös muualta Suomesta tuleville ja majoittumisen pääkaupunkiseudulla kuin pitkälle aikavälille jaksottuva kurssi. --> kevään 2021 kurssi toteutetaan Online -etäopetuksena.

Kurssilla on mukana myös arkkitehtuuria opiskeleva tutor, joka perehdyttää sinut konkreettisesti pääsykoetilanteeseen mm. välineistön ja käytöntöjen osalta sekä antaa omakohtaisia vinkkejä koetilanteeseen.

Kurssin sisältö

Sähköinen oppimisympäristö: Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot ja materiaalit. Oppimisympäristön tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Aikataulu ja kurssikäytännöt päivitetään Moodleen kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. 

Ennen kurssia: Harjoittelu alkaa toukokuun alussa sähköisestä oppimisympäristöstä löytyvillä, ennen kurssia tehtävillä ennakkotehtävillä (2 kpl). Kurssiin kuuluva ennakkomateriaali sisältää lisäksi piirustuksen ja suunnittelun teoriakoosteen. Sen avulla opiskelet ja kertaat tehokkaasti tärkeimmät kuvan tekemisen perusteet ja erilaiset tekniikat, joita syvennetään kurssilla.

Kurssin aikana: Tekniikka- ja teoriaopetuksen yhteydessä tutustutaan monipuolisten kuvallisten esimerkkien avulla ideointiin, töiden tekniseen ja rakenteelliseen toteutukseen. Keskeistä on myös eri työvaiheiden (ideointi, suunnittelu, luonnostelu, toteutus ja viimeistely) harjoittelu, jaksottaminen ja ajankäytön harjoittelu. Jokaisen päivän aikana tehdään kaksi pääsykoetyyppistä ja ajallisesti rajattua tehtävää.

Kurssiltamme saat uusia ideoita töiden toteutukseen, parannat rakentelutaitoa, kuvallista ilmaisua sekä asioiden esittämistaitoa. Yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa saat kaikista töistäsi useamman opettajan antaman palautteen. Palautteen avulla opit korostamaan omien töidesi vahvuuksia ja kehittämään heikompia alueitasi. Kurssilla saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta töiden tekovaiheessa ja lisäksi kurssin lopulla jokaiselle kurssilaiselle on varattu aika henkilökohtaiseen palaute- ja ohjaustuokioon, jossa tarkastellaan kaikkia kurssin aikana tehtyjä töitä kokonaisuutena.

"Toisten kurssilaisten töiden näkeminen oli paras taidenäyttely ja ideapankki ennen pääsykoetta." 

Ajankohta: 27.5.-3.6.2021 klo 9-17 paitsi viimeisenä päivänä klo 9-14.

HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin: Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Paikka: Helsinki

Hinta: 680 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Yhteishinta ennakkotehtävä- ja toukokuun piirustus- ja suunnittelu simulaatioviikolle on 1200 euroa. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 67 oppituntia