Arkkitehti piirustus ja suunnittelu TAKUU 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
67 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
800
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Kurssi- takuu Frendi- ale
x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

ilmoittaudu tästä

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 9.-24.5.2020, opetus pääosin la-su klo 9-17 ja mahdollisesti muutamana arkipäivänä klo 9-17. Kurssin aikataulu ja ajankohta saattavat muuttua riippuen kevään 2020 valintakokeen aikataulusta.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 800 euroa + toimituskulut 15 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Yhteishinta ennakkotehtävä- ja toukokuun piirustus- ja suunnittelukurssille on 1100 euroa. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 67 oppituntia

Piirustus- ja suunnittelukurssimme on tehokas kokonaisuus, joka simuloi viimeistä, kaksipäiväistä valintakoevaihetta. Kurssi koostuu seitsemästä kurssipäivästä, jotka on mitoitettu kolmeen 2-3 päivän mittaiseen kokonaisuuteen. Kurssilla paneudutaan eri tekniikoiden, materiaalien, kokeessa tarvittavien välineiden sekä ajankäytön harjoitteluun.

Kurssin aikana tehdään monipuolisia, pääsykoetta vastaavia tehtäviä, kokeneiden arkkitehtuurin opettajiemme ammattitaitoisessa ohjauksessa. Kurssimme avulla saat uusia ideoita töiden toteutukseen, parannat rakentelutaitoa, kuvallista ilmaisua sekä asioiden esittämistaitoa. Yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa saat kaikista töistäsi useamman opettajan antaman palautteen. Palautteen avulla opit korostamaan omien töidesi vahvuuksia ja kehittämään heikompia alueitasi. Kurssilla saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta töiden tekovaiheessa ja lisäksi kurssin lopulla jokaiselle kurssilaiselle on varattu aika henkilökohtaiseen palaute- ja ohjaustuokioon, jossa tarkastellaan kaikkia kurssin aikana tehtyjä töitä kokonaisuutena.

Kurssin kuvaus 

Ennen kurssia: Huhti-toukokuun vaihteessa saat kotiisi ennakkomateriaalin, joka sisältää piirustuksen ja suunnittelun teoriaa, vanhoja valintakoetehtäviä sekä kaksi ennakkotehtävää. Materiaali toimitetaan postipakettina. Ennakkotehtävät tuodaan mukana kurssille ja opettajat antavat niistä palautteen. 

Kurssin aikana: Jokaisen päivän aikana alustetaan 1-2 aihetta. Alustuksessa käsitellään teoriaa ja tutustutaan monipuolisten kuvallisten esimerkkien avulla erityyppisten töiden toteutukseen sekä tekniikoihin. Alustuksiin liittyen tehdään joka päivä kaksi valintakoetasoista ja ajallisesti rajattua tehtävää. Kurssilla tehdyt työt arvioidaan yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa.

Kurssin sisältö

Kurssin sisältö on esimerkki opetusrungosta. Luennoitavat aiheet, niiden järjestys ja kurssilla käytettävät välineet sekä tehtävät muuttuvat vuosittain pääsykokeen painotusten mukaan. Aihealueet, tehtävät ja välineet valitaan sen mukaan mitä tulevan kevään pääsykoevaatimuksissa ilmoitetaan. 

1. opetuspäivä: Aamupäivällä esiteltiin aiempien vuosien täysien pisteiden pääsykoetöitä ja niiden arvostelukriteereitä, selvitettiin kuinka töitä arvioidaan valintakokeessa sekä käytiin läpi kokeessa tarvittavat välineet ja vinkkejä välineiden hankintaan. Ennen iltapäivän teemaa arvioitiin kurssin ennakkotehtävät yhteisessä kritiikkitilanteessa. Iltapäivän alustus käsitteli tunnelmaa, sommittelua, valoa ja varjoa sekä mustavalkopiirtimiä. Lopuksi toteutettiin valintakoetasoinen mustavalkoinen harjoitustyö, jossa piirrettiin erilaisia makeisia eri mittasuhteissa ja harjoiteltiin niiden pintojen ja muotojen kuvaamista.

2. opetuspäivä: Aamupäivän aiheena oli värioppi sekä vesiväri- ja maalaustekniikka, joihin liittyen työstettiin näkymätehtävä. Tämän jälkeen pidettiin kritiikit edellisen päivän ja aamupäivän töistä. Iltapäivällä värioppi jatkui puuvärejä ja mustaa paperia hyödyntäen.

3. opetuspäivä: Päivän aiheena oli perspektiivi, arkkitehtoninen tila / sisä- ja ulkotila sekä ihmismassan kuvaaminen tilassa. Aiheeseen liittyen tehtiin kaksi valintakoetasoista tehtävää sekä pidettiin kritiikkitilaisuudet.

4. opetuspäivä: Aamupäivän teemana oli pahvirakentelu sekä erilaiset liitokset ja kiinnitystavat. Iltapäivän aiheena oli suunnittelu ja design. Molemmista aiheista tehtiin valintakoetasoiset työt ja pidettiin kritiikit.

5. opetuspäivä: Päivän teemana oli rakenteet ja materiaalit, materiaalien yhdistäminen. Aamupäivän alustuksen jälkeen toteutettiin tehtävä työstäen tikkuja ja muovailuvahaa. IItapäivän rakentelutehtävä tehtiin erilaisia, harjoituksessa annettuja materiaaleja hyödyntäen. Molemmista valintakoetasoisista töistä pidettiin kritiikit.

6. opetuspäivä: Aamupäivän aiheena oli pienoismalliradan rakentaminen tarralappujen avulla. Iltapäivän tehtävänä oli musta-valkoinenkuvasarja tehtävä, joka toteutettiin tusseilla. Tehtävän yhteydessä syvennettiin kuvan tulkinta-, pelkistys sekä graafisen suunnittelun taitoja.

7. opetuspäivä: Aamupäivän tehtävänä oli piirustus, jossa tuli piirtää ja koota tehtävässä nimetyt esineet yhdeksi kokonaisuudeksi. Päivän aikana jokainen kurssilainen osallistui lisäksi henkilökohtaiseen keskustelu- ja ohjaustuokioon, jossa käytiin koko kurssin työt kootusti läpi sekä annettiin viimehetken ohjeita koetilanteeseen.