Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Arkkitehtuurin pääsykoe

Arkkitehtuurin kokeessa arvioidaan hakijan kykyä ilmaista itseään, kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä matematiikan hallintaa.

Arkkitehtuurin pääsykoe 2021

Kevään 2021 arkkitehtuurin valintakokeen tiedot ja aikataulu on julkaistu.

Kaksi valintaväylää: 1) alku- ja koepisteiden yhteispistevalinta ja 2) koepistevalinta

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa ei ole käytössä yo-todistusvalintaa vaan opiskelijat valitaan joko alku- ja koepisteiden eli yhteispistevalinnan tai koepistevalinnan kautta. Yo-todistuksen pisteytystaulukko löytyy yhteispistevalinnan linkin alta.

Valintakokeen vaiheet

Valintakoe koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1) Ennakkotehtävä -vaihe

 • Tehtävät julkaistaan dia.fi -sivustolla 15.2.2021 ja palautetaan 31.3. mennessä
 • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon.
 • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen, joka on toinen koevaihe.
 • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta.

2) Piirustus- ja suunnittelukoe 7.-8.6.2021

 • Kesto 2 päivää
 • Yhteensä 6 tehtävää
 • Tehtäväkohtainen pistemäärä on 20-50 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 180 pistettä.
 • Pyrkijän tulee saada vähintään 84 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.
 • Koeaika enintään 7 tuntia / päivä. Koepäiviin sisältyy tunnin tauko.
 • Koepäivät koostuvat piirustus- ja rakentelutehtävistä

Koetehtävillä pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä sekä tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.

3) Matematiikan koe 9.6.2021

Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla seuraavin kynnysehdoin: 

 • Sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosana E. 
 • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen. 
 • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa. 
 • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä.

Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

Ilmoittaudu Arkkitehtimatematiikka Koti -kurssillemme

Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan tai arvosanasi yo-kokeista ei täytä vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaaminen erillisessä matematiikan kokeessa. Matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa. Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.

Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsivuus ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistui keväällä 2020 ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.

Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä. 

Matematiikan kokeessa on neljä tehtävää. Kokeen tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä / tehtävä. Jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu, hakijan tulee saada kokeesta vähintään 6/24 pistettä.

4) Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville 9.6.2021

Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla seuraavalla kynnysehdolla

 • Maantieteen yo-kokeesta on saatava vähintään M. Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta. 

Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, sinun tulee osallistua erilliseen luonnontieteen kokeeseen. Koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.

Hakijan tulee saada kokeesta vähintään 12/24 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

 

Lisätietoja:

Diplomi-insinööri ja arkkitehtuuri valinnan sivut:  Dia.fi -sivut

Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Oulun yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Tampereen yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Aalto-yliopisto Maisema-arkkitehtuurin koulutus