Arkkitehtuurin pääsykoe

Arkkitehtuurin kokeessa arvioidaan hakijan kykyä ilmaista itseään, kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä matematiikan hallintaa.

Valintakoetiedot julkaistu: Arkkitehtuurin valintakoe uudistuu keväällä 2020

Koronaviruksen vuoksi DIA-yhteisvalinnan valintakokeita ei kesällä 2020 järjestetä perinteiseen tapaan. Yliopistot tiedottavat
valintakoejärjestelyistä viimeistään 30.4.2020. Lue uusimmat tiedot

Dia yhteisvalintasivusto

 

Alla olevat tiedot koskevat kevään 2020 opiskelijavalintaa ennen Koronavirustilannetta:

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa ei oteta käyttöön yo-todistuksen suoravalintaa vaan valinnassa on jatkossakin kaksi eri valintaväylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta. Yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavat pisteet muuttuvat. Yo-todistuksen pisteytystaulukko löytyy täältä

Valintakoe koostuu jatkossa seuraavista kokonaisuuksista:

1) Ennakkotehtävä -vaihe

 • Tehtävät julkaistaan dia.fi -sivustolla 10.2.2020 ja palautetaan 1.4. mennessä
 • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon
 • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen, joka on toinen koevaihe
 • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta 


2) Piirustus- ja suunnittelukoe 1.-2.6.2020

 • Kesto 2 päivää
 • Koeaika enintään 7 tuntia / päivä. Koepäiviin sisältyy tunnin tauko.
 • Koepäivät koostuvat piirustus- ja rakentelutehtävistä

Piirustus- ja suunnittelukokeessa on kuusi tehtävää. Tehtäväkohtainen pistemäärä on 20-50 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 180 pistettä. Pyrkijän tulee saada vähintään 84 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.

Koetehtävillä pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä sekä tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.


3) Matematiikan koe 3.6.2020

Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla seuraavin kynnysehdoin: 

 • Sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosana E. 
 • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen. 
 • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa. 
 • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä.

Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan tai arvosanasi yo-kokeista ei täytä vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaaminen erillisessä matematiikan kokeessa. Matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa. Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syksyllä 2019.

Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsivuus ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistuu ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.

Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä. 

Matematiikan kokeessa on neljä tehtävää. Kokeen tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä / tehtävä. Jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu, hakijan tulee saada kokeesta vähintään 6/24 pistettä.

4) Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville 3.6.2020

Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla seuraavalla kynnysehdolla

 • Maantieteen yo-kokeesta on saatava vähintään M. Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta. 

Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, sinun tulee osallistua erilliseen luonnontieteen kokeeseen. Koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.

Hakijan tulee saada kokeesta vähintään 12/24 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

 

Lisätietoja:

Uudet Dia.fi -sivut

Lisätietoja valintojen uudistuksesta löydät dia.fi -sivustolta: Arkkitehtuurin valinnat uudistuvat 2020  

Opintopolun koulutusohjelmakohtaiset linkit:

Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Oulun yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Tampereen yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

Aalto-yliopisto Maisema-arkkitehtuurin koulutus