Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Miten arkkitehtuuria opiskelemaan?

Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, kaupunkeja sekä asuinalueita. Opinnot ovat yhdistelmä taiteellisia sekä teknisiä oppiaineita, joissa korostuu käytännön suunnitteluharjoitukset ja innovatiivisuus.

Miten arkkitehtuuria pääsee opiskelemaan?

Vuodesta 2020 alkaen arkkitehtuurin valintakoe on kaikille kaksivaiheinen. Kaikille pakolliset koevaiheet ovat ennakkotehtävävaihe sekä piirustus- ja suunnittelukoe. Ennakkotehtävien perusteella valitaan piirustus- ja suunnittelukokeeseen jatkavat.

Arkkitehtimatematiikan koe ei jatkossa ole enää karsiva, mutta hakijan tulee edelleen todentaa matematiikan osaaminen joko yo-kirjoitusten matematiikan arvosanan perusteella tai erillisessä arkkitehtimatematiikan kokeessa. Todentamiseksi riittää pitkän matematiikan yo-arvosana C tai lyhyen matematiikan yo-arvosana E. Mikäli hakija ei ole kirjoittanut lainkaan matematiikkaa tai matematiikan yo- arvosana ei täytä vaadittua kynnysehtoa, hakija osallistuu erilliseen matematiikan kokeeseen, joka pidetään piirustus- ja suunnittelukokeen jälkeen.

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkivien tulee todentaa luonnontieteellinen osaaminen, joko yo-kirjoitusten maantieteen arvosanan perusteella tai erillisessä luonnontieteen kokeessa. Todentamiseksi riittää maantieteen yo-kirjoitusten arvosana M. Mikäli hakija ei ole kirjoittanut lainkaan maantiedettä tai maantieteen yo-arvosana ei täytä vaadittua kynnysehtoa, hakija osallistuu erilliseen maantieteen kokeeseen, joka pidetään piirustus- ja suunnittelukokeen jälkeen.

Valinnassa on kaksi eri väylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta. Yhteispistevalinnassa huomioidaan koepisteiden lisäksi yo-todistuksesta tai vastaavasta saatavat arvosanat. Yo-todistuksesta annetaan pisteitä viidestä aineesta ja maksimipistemäärä on 161 pistettä.

Kaikille pakolliset aineet ovat äidinkieli sekä pitkä tai lyhyt matematiikka. Lisäksi pisteitä voi saada kolmesta muusta aineesta, jotka voivat olla ainereaaleita tai pitkä tai keskipitkä kieli. Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat: 

1. Pitkä matematiikka

2. Äidinkieli

3. Fysiikka

4. Pitkä kieli

5. Biologian / kemian ainereaali

Hakijan todistuksesta saamat alkupisteet painotetaan valintakoepisteiden kanssa. Aineiden välinen painotus ei muutu.

Pistetaulukko löytyy täältä: Arkkitehtivalinnan lähtöpistetaulukko

Missä arkkitehtuuria voi opiskella?

Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Keväällä arkkitehtuurin koulutusohjelmiin valitaan uusia opiskelijoita noin 150 seuraavasti:

  • Aalto-yliopisto: 50
  • Tampere: 50
  • Oulu: 50

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Aalto-yliopistoon valitaan 30 opiskelijaa.

Katso kevään 2021 hakijamäärät

Kaikki arkkitehtikoulutukset kuuluvat yhteisvalinnan piiriin, eli samalla kokeella voi hakea jokaiseen koulutusohjelmaan. 

Mitä opintoihin kuuluu?

Arkkitehtuurin koulutuksessa painotetaan humanismia, tiedettä, taidetta ja tekniikkaa. Opinnoissa käsitellään ihmisten elinympäristöä esteettisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kautta. Alalla perehdytään arkkitehtuurin historiaan, rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakennustekniikkaan, asuntoarkkitehtuuriin, puurakentamiseen sekä kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen. Lisäksi opiskellaan erilaisten mallinnusohjelmien käyttöä. 

Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan yhteisiä oppiaineita, jonka jälkeen valitaan oma erikoistumisalue. Opiskelussa korostuu käytännönläheiset suunnitteluharjoitukset, innovatiivisuus ja osaaminen.

Ensimmäisenä vuotena suunnittelu ja perehtyminen tehdään pääosin käsin. Kokeiluihin kuuluu esimerkiksi puu-, metalli- ja betonitöitä. Toisena vuonna tehdään pienimuotoisia rakennussuunnitelmia, jolloin piirtäminen tapahtuu jo koneella. Opintojen edetessä kurssivalinnat yksilöityvät omien suunnitelmien mukaan sivuaineisiin ja tutkimustyöhön. Opintoihin kuuluu myös ekskursioita Suomessa ja ulkomailla.

Maisema-arkkitehtuurin opinnoissa keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Oppiainetarjonta sekä opiskelun painotukset vaihtelevat hieman eri korkeakouluissa.

Aalto yliopistossa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Aalto-yliopistossa arkkitehtikoulutuksen ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhdistymisen myötä myös taideopintojen määrä on moninkertaistunut.

Oulussa opiskelu tapahtuu neljän oppiaineryhmän ohjauksessa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.

Tampereen tutkimus- ja opintosuuntauksia ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, arkkitehtuurin historia, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennusoppi, rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!