AMK tekniikka ja liikenne - pääsykoetietoa

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa valmiudet teknistä osaamista vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Alalta valmistuu esimerkiksi asentajia, mekaanikkoja ja laitesuunnittelijoita.

Pääsykoetietoa

AMK-opiskelijavalinnat uudistuvat

Syksyllä 2019 otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe. Koe tehdään sähköisesti omalla tietokoneella siinä ammattikorkeakoulussa, jonka on valinnut yhteishaun hakulomakkeessa. AMK Tekniikan alalle hakevat tekevät kokeesta seuraavat osiot:

kieli- ja viestintätaidot
päätöksentekotaidot
matemaattiset taidot
matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Kokeen maksimipistemäärä on 80. Lue kokeesta lisää täältä: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/ 

Vuoden 2020 keväällä ammattikorkeakoulujen valintaperusteet uudistuvat. Todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Ylioppilastodistuksessa pisteytettäviä aineita on viisi, joista eniten pisteitä saa äidinkielestä, pitkästä kielestä sekä pitkästä matematiikasta. Lisäksi huomioidaan kaksi muuta reaaliainetta tai vierasta kieltä, jotka tuottavat eniten pisteitä. Myös elokuun 2015 jälkeen saadulla ammattikoulutodistuksella on mahdollista hakea ammattikorkeakouluihin.

Kevät 2019

Ammattikorkeakoulujen yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Parhaiten tietoa AMK hausta löydät osoitteesta OPINTOPOLKU.FI

Opiskelijavalinta voidaan suorittaa hakukohteittain mm. seuraavilla tavoilla. Tarkista oman kohteesi valintatavat hakukohdekohtaisista tiedoista.

VALINTATAPA 1: Valintakoe. Vain valintakokeen pisteet lasketaan.

VALINTATAPA 2: Koulumenestys ja valintakoe. Koulumenestyksessä huomioidaan vain ylioppilastodistus.

VALINTATAPA 3: Todistusvalinta. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ylioppilastodistus.

Valintakoe

Kevään 2019 valintakoe on 29.5.2019. Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Valintakokeeseen tulee hallita ennakkoaineisto, joka on luettavissa 15.5.–29.5.2019 välisenä aikana. Kokeessa mitataan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (maksimi 40 pistettä).

Valintakoe sisältää loogista päättelyä ja ymmärtämistä mittaavia tehtäviä, matematiikan tehtäviä ja tehtäviä, joista valitaan joko fysiikka osa tai kemia osa. Ennakkomateriaaliin liittyvät tehtävät ovat ymmärtämistä mittaavia monivalintatehtäviä.

Varsinaisessa valintakokeessa on ns. LUMA-koe, joka sisältää 4 loogista päättelyä ja ymmärtämistä mittaavaa tehtävää, 2 klassista matematiikan tehtävää ja kaksi tehtävää, joista valitaan joko fysiikka osa tai kemia osa. Ennakkomateriaaliin liittyvät tehtävät ovat ymmärtämistä mittaavia monivalintatehtäviä. Kokeen pistejako on 32 pistettä "LUMA"-kokeesta ja 8 pistettä ennakkomateriaaliin liittyvistä tehtävistä. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.