Miksi AMK tekniikan ja liikenteen valmennuskurssille?

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa valmiudet teknistä osaamista vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Alalta valmistuu esimerkiksi asentajia, mekaanikkoja ja laitesuunnittelijoita.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

1. Aloita valmistautumisesi heti!

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin AMK Tekniikka kursseihimme kuuluu Amk Tekniikka ja liikenne KOTI opetusvideot (70 oppituntia), joita voit katsoa rajoituksetta oman kurssisi ohessa. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan. Videot saat käyttöösi heti ilmoittauduttuasi, joten voit aloittaa valmistautumisen heti, kun sinulle sopii! Myös laaja kurssimateriaalimme postitetaan sinulle heti ilmoittautumisen jälkeen.

2. Opetuksen korkea laatu

Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

3. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

4. Keskittyminen oikeisiin asioihin

Valintakoevaatimuksiin kuuluu monia haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Kurssilla kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät matematiikan, fysiikan ja kemian asiat pääsääntöisesti laskemisen kautta sekä harjoitellaan aineistokoetehtävässä tarvittavia taitoja. Kurssi painottuu pääsykoetyyppisten tehtävien harjoitteluun.

5. Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme kuuluu runsas, oppimista tukeva kurssimateriaali. Materiaali sisältää matematiikan, fysiikan ja kemian harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä teoria tiivistelmät jokaisesta aineesta. Materiaali on laadittu viimeisen kymmenen vuoden pääsykokeiden pohjalta, joten materiaalista näet selkeästi, mitä asioita sinun tulee harjoitella menestyäksesi pääsykokeessa. Materiaaliin sisältyy runsaasti harjoitustehtäviä vastauksineen (yli 200 kpl), teoriaa sekä vanhoja valintakokeita. Materiaali postitetaan sinulle heti ilmoittautumisesi jälkeen, joten pääset aloittamaan valmistautumisen hyvissä ajoin.

6. Simuloitu valintakoe

Kurssiin kuuluu ennen pääsykoetta pidettävä simuloitu pääsykoe. Koe tarjoaa erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta. Viimeisellä kurssikerralla simuloitu koe käydään läpi ja palautetaan korjattuna / pisteytettynä.

7. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös kurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa kokeita ym materiaaleja. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.