Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Tekniikan alan AMK-valintakoe

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa valmiudet teknistä osaamista vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Alalta valmistuu esimerkiksi asentajia, mekaanikkoja ja laitesuunnittelijoita.

AMK-valintakoe

Syksyn 2021 AMK-valintakoe järjestetään 1.-4.11.2021. Hakija osallistuu valintakokeeseen yhtenä päivänä.

  • Aamupäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 9.00, ilmoittautuminen klo 8.00. 
  • Iltapäivän valintakoetilaisuus alkaa klo 14.00, ilmoittautuminen klo 13.00.

Keväällä 2022 AMK-valintakoe järjestetään ajalla 30.5.–3.6.2022.

Valintakoepaikaksi voi valita minkä tahansa ammattikorkeakoulun, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Paikan ei tarvitse olla sama, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikka ja -aika valitaan hakuvaiheessa, eikä koetta voi tehdä myöhemmin muualla kuin valitussa paikassa.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin ja sen sisältö sekä kesto määräytyvät hakukohteiden mukaan. AMK-valintakoe sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä koulutusalakohtaisia osioita. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot.

Tekniikan alan hakukohteisiin hakevien koe koostuu seuraavista osioista:

Päätöksentekotaidot
Sisältö Loogisen päättelyn tehtävät ja ongelmanratkaisutehtävät

 

Opetuskieli (suomi tai ruotsi)
Sisältö Suomen tai ruotsin kielen tehtävät, tekstin lukemisen ja tulkinnan tehtävät, sanastotehtävät ja kielellisen päättelyn tehtävät

 

Englannin kieli
Sisältö Englannin kielen tehtävät, tekstin lukemisen ja tulkinnan tehtävät, sanastotehtävät ja kielellisen päättelyn tehtävät

 

Matemaattiset taidot
Sisältö Perus- ja prosenttilaskut ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativat tehtävät sekä taulukoiden ja kuvioiden tulkinta

 

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Sisältö Matematiikka ja fysiikka

 

Jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa, joka on suoritettava kerralla loppuun - keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos välissä siirtyy toiseen osioon. Matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa käytössä on koejärjestelmän funktiolaskin. Muutoin koe on tehtävä ilman laskinta. 

Mikäli kaipaat apua AMK-valintakokeeseen valmistautumisessa, laadukkailla valmennuskursseillamme voit harjoitella tehokkaasti koetta varten tehden runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. 

Ilmoittaudu valmennuskurssille!