Tekniikan alan AMK-valintakoe

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa valmiudet teknistä osaamista vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Alalta valmistuu esimerkiksi asentajia, mekaanikkoja ja laitesuunnittelijoita.

AMK-valintakoe

Syksyn 2019 yhteishaussa AMK-valintakoe järjestetään 29.10-1.11. Valintakoe alkaa joko aamulla kello 9 tai iltapäivällä kello 14.

Valintakoepaikaksi voi valita minkä tahansa ammattikorkeakoulun, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Paikan ei tarvitse olla sama, mihin olet hakemassa. Valintakoepaikka ja -aika valitaan hakuvaiheessa, eikä koetta voi tehdä myöhemmin muualla kuin valitussa paikassa.

Valintakokeen sisältö ja kesto vaihtelee hakukohteiden mukaan. Jos olet hakenut useammalle eri alalle, suoritat samalla kokeella kaikille hakemillesi aloille kuuluvat tehtäväosiot.

Tekniikan alan hakukohteisiin hakevien koe koostuu seuraavista osioista:

Päätöksentekotaidot
Sisältö Loogisen päättelyn tehtävät ja ongelmanratkaisutehtävät
Suoritusaika 30 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Kieli- ja viestintätaidot
Sisältö Suomen ja englannin kielen tehtävät, tekstin lukemisen ja tulkinnan tehtävät, sanastotehtävät ja kielellisen päättelyn tehtävät
Suoritusaika 30 + 30 minuuttia
Maksimipisteet 10 + 10

 

Matemaattiset taidot
Sisältö Perus- ja prosenttilaskut ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativat tehtävät sekä taulukoiden ja kuvioiden tulkinta
Suoritusaika 60 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Sisältö Matematiikka ja fysiikka
Suoritusaika 45 minuuttia
Maksimipisteet 20

 

Jokainen tehtäväosio on oma kokonaisuutensa, joka on suoritettava kerralla loppuun - keskeneräistä osiota ei pääse enää jatkamaan, jos välissä siirtyy toiseen osioon. Matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa käytössä on koejärjestelmän funktiolaskin. Muutoin koe on tehtävä ilman laskinta. 

Mikäli kaipaat apua AMK-valintakokeeseen valmistautumisessa, laadukkailla valmennuskursseillamme voit harjoitella tehokkaasti koetta varten tehden runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. 

Ilmoittaudu valmennuskurssille!