Miksi AMK Sotelin valmennuskurssille?

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille? 

Ennakkoharjoittelu

Elokuun puolivälissä (noin kuukausi ennen esivalintakokeen ennakkoaineiston julkaisemista) saat ennakkomateriaalimme. Materiaali kostuu seuraavista elementeistä:

  1. Esivalintakokeen matematiikan osioon valmentavia tehtäviä 45 kpl. Tehtävät ovat esivalintakokeen tasoisia monivalintatehtäviä.
  2. Esivalintakokeen englannin kielen osioon valmentavia tekstinymmärrys tehtäviä 20 kpl. Tehtäviin kuuluu kaksi englanninkielistä artikkelia, joihin molempiin on 10 monivalintatehtävää.
  3. Esivalintakokeen äidinkielen osioon valmentavia aineistotehtäviä 20 kpl. Tehtäviin kuuluu kaksi artikkelia, joihin molempiin on 10 monivalintatehtävää.

Opetuksen korkea laatu

Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

''Opettajien kannustava ja innostava asenne on todella auttanut oman opiskelumotivaation ylläpitämisessä. Ei haittaa vaikka välillä opettajan selitys olisikin jäänyt epäselväksi; aina saa kysyä ja mikä parasta, opettajat jaksavat selittää uudelleen ja uudelleen kunnes kaikki ymmärtävät. Toistuvat esimerkit makarooneista ja pizzoista kuuluvat asiaan, ja tekevätkin opetuksesta juuri sopivan persoonallisen. ;)

Lisäksi nämä huikeat opettajat osaavat luoda positiivisen ilmapiirin, joka välittyy kotiopiskelijoillekin videon välityksellä, ja tämä taas auttaa omien lukutavoitteiden sekä -aikataulujen tavoittelussa. NÄILLE HUIKEILLE OPETTAJILLE KUULUU SUURIN KIITOS - voisin koska tahansa suositella Valmennuskeskuksen kurssia kenelle vaan juuri heidän ansiostaan!''

Opetusvideot apuna

Ainoana kurssijärjestäjänä AMK Soteli kursseihimme kuuluu AMK Soteli KOTI kurssin opetusvideot, joita voit katsoa rajoituksetta oman kurssisi ohessa. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan.

Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

Keskittyminen oikeisiin asioihin

Soteli esivalintakoe on haastava mm. monipuolisuutensa vuoksi. Erityisesti matematiikan ja ennakkoaineiston sisällöissä on monille haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakoevalmennuksen asiantuntijoita.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali on runsas, oppimista tukeva ja kevään 2016 esivalintakokeen pohjalta laadittu materiaali. Materiaaliin kuuluu seuraavat kokonaisuudet:

  1. ennakkomateriaalin pohjalta tehdyt tiivistelmäkalvot (opettajan opetusmateriaali) sekä 120-160 monivalintatehtävää (määrä vastaa 3-4 esivalintakoetta) vastauksineen
  2. matematiikan tehtäviä malliratkaisuineen 45 kpl
  3. 2-3 englannin kielen artikkelia, joihin jokaiseen kuuluu 10 tehtävää eli yhteensä 20-30 tehtävää vastauksineen
  4. esivalintakokeen äidinkielen osioon valmentavia aineistotehtäviä 20 kpl. Tehtäviin kuuluu kaksi artikkelia, joihin kaikkiin on 10 monivalintatehtävää.

Simuloitu valintakoe

Kurssiin kuuluu ennen pääsykoetta pidettävä simuloitu pääsykoe. Koe tarjoaa erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta. Viimeisellä kurssikerralla simuloitu koe käydään läpi ja palautetaan korjattuna / pisteytettynä.

Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös kurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa kokeita ym materiaaleja. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.