AMK sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi.

Miten opiskelemaan soteli-alaa?

Ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys, liikunta- ja kauneudenhoitoalan koulutusohjelmaan voi tulla valituksi kolmella eri tavalla:

 • Ylioppilastodistuksen perusteella
 • Ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella
 • AMK-valintakokeella

Ylioppilastodistuksen pisteytys

Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 198 pistettä. Todistusvalinnassa pisteitä saa korkeintaan viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Vieraasta tai toisesta kotimaisesta kielestä (kummasta saa paremmat pisteet)
 • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Parhaimmat pisteet saa äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja pitkästä kielestä. Näistä pisteitä saa seuraavasti:

L E M C B A
46 41 34 26 18 10


Lyhyestä matematiikasta saa seuraavaksi parhaimmat pisteet. Siitä L tuottaa 40 pistettä ja E 35 pistettä. Reaaliaineista ja lyhyestä kielestä saa pisteitä seuraavasti:

L E M C B A
30 27 21 15 9 3


Ammatillisen perustutkinnon todistuksen pisteytys

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan sekä tutkinnon yhteiset osat että tutkinnon painotettu keskiarvo. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. 

Tutkinnon yhteisistä osista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Huomioitavat yhteiset tutkinnon osat ovat seuraavat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Näistä saa pisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti:

Todistuksen arvosanat 3 2 1
Pisteet 20 13 2

 

Todistuksen arvosanat 5 4 3 2 1
Pisteet 20 15 10 5 1


Tutkinnon painotetusta keskiarvosta voi saada enintään 90 pistettä. Tarkka pistetaulukko on nähtävissä Opintopolussa

Lopullinen ammatillisen perustutkinnon todistuksesta saatava pistemäärä on yhteisistä osioista ja tutkinnon keskiarvosta saatujen pisteiden yhteismäärä eli enintään 150 pistettä.

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulun valintakoe tehdään sähköisesti omalla koneella ammattikorkeakoulun tiloissa. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan koulutusohjelmaan hakevat tekevät kokeessa seuraavat osat:

 • Päätöksentekotaidot
 • Kieli- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset taidot
 • Eettiset taidot

Lisätietoa AMK-valintakokeesta voit lukea täältä.

Opiskelu soteli-alalla

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi.

Sairaanhoitajan perusopinnoissa opit alan eettiset periaatteet ja valmiudet toimia hoitotyössä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai muissa hoitolaitoksissa. 

Fysioterapeutin opinnoissa perehdyt muun muassa kehon toimintaan ja mekaniikkaan, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, kuntoutukseen sekä harjoittelet fysioterapiamenetelmiä niin koulussa kuin fysioterapiayksikössäkin. Valmistuneena fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa. 

Sosionomin perusopinnot antavat valmiudet toimia monissa eri tehtävänimikkeissä esimerkiksi vammais-, nuoriso- ja vanhustyössä, päihde- ja mielenterveystyössä, maahanmuuttajatyössä tai vaikka oppilas- ja opiskelijahuollossa. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!