Haetko korkeakouluun? 12 maksutonta webinaaria eri aloille hakemisesta ja tehokkaasta opiskelusta!

Opiskelu ja työelämä

Opiskelu soteli-alalla

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opinnot kestävät kolmesta vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan tyypillisimpiä tutkintoja ovat:

  • Fysioterapeutti, laajuus 210 opintopistettä
  • Sairaanhoitaja, laajuus 210 opintopistettä
  • Sosionomi, laajuus 210 opintopistettä
  • Toimintaterapeutti, laajuus 210 opintopistettä

Fysioterapeutin opinnoissa perehdyt muun muassa kehon toimintaan ja mekaniikkaan, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, kuntoutukseen sekä harjoittelet fysioterapiamenetelmiä niin koulussa kuin fysioterapiayksikössäkin.

Sairaanhoitajan perusopinnoissa opit alan eettiset periaatteet ja valmiudet toimia hoitotyössä.

Sosionomin opinnoissa keskikytään kehittämään vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, tutustutaan kuntouttaviin työmenetelmiin ja perehdytään sosionomin toimimiseen yhteiskunnassa ja maailmassa. 

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvat esimerkiksi toimintakeskeisten arviointimenetelmien opiskelu, hyvinvointialan asiakkuuksiin tutustuminen ja toiminnan merkityksen ja tarkoituksenmukaisuuden ymmärtäminen. Opinnot ovat käytännönläheisiä, mutta vaativat myös kriittistä pohdintaa ja teorian ymmärtämistä. 

Työelämä

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Sairaanhoitajat työllistyvät sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja erilaisiin hoitolaitoksiin.

Valmistuneena fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa. Työnkuvaan kuuluu ihmisen terveyden edistäminen tukemalla hänen toiminta- ja liikuntakykyään. 

Sosionomin perusopinnot antavat valmiudet toimia monissa eri tehtävänimikkeissä esimerkiksi vammais-, nuoriso- ja vanhustyössä, päihde- ja mielenterveystyössä, maahanmuuttajatyössä tai vaikka oppilas- ja opiskelijahuollossa. 

Toimintaterapeutit työllistyvät kaikille sektoreille, joskin tyypillisimmin he toimivat sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuskeskuksissa. Työtehtävissä tuetaan muun muassa ikääntyneiden kotona asumista ja lasten ja nuorten kasvua.