OHO! Psykalle ja logopediaan yhteinen valintakoe.

Miksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valmennuskurssille?

Tutustu kursseihimme ja ilmoittaudu

1. Säästä aikaasi - hyödynnä kurssin opintopisteet AMK:ssa

Valmennuskeskuksen valmennuskurssilla voit edistää opintojasi. Ammattikorkeakoulut hyväksilukevat lähiopetuskurssilla opetetut matematiikan kokonaisuudet. Esimerkiksi Metropolian ammattikorkeakoulusta voit saada hyväksiluettua 3 opintopisteen suorituksen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valmennuskurssista.

Annamme kurssilaisillemme pyydettäessä dokumentit osaamisesta.

2. Opetuksen korkea laatu

Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

Itse olen ollut täysin tyytyväinen tuotteeseen. Ilman kyseistä kurssia minulla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia pääsykokeeseen.

Syksyn kurssilainen 2020

3. Opetusvideot apuna

Lähiopetus kuvataan, joten voit sen jälkeen katsoa opetusta uudelleen jälkitallenteiden kautta rajoituksetta aina pääsykoepäivään asti. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan.

4. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

5. Keskittyminen oikeisiin asioihin

Valintakoevaatimusten sisällöissä on monille haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakoevalmennuksen asiantuntijoita.

6. Kurssimateriaali

Paikan päällä ratkaistavien tehtävien lisäksi oppimisympäristöstä löytyy runsaasti omatoimitehtäviä matemaattisiin osioihin. Näistä on tarkemmin kerrottu kunkin alan kohdalla erikseen.

7. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit edellä mainittujen videoiden ja tehtävien lisäksi mm. tutustua opettajien luentorunkoihin etukäteen. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Oppimisympäristö toimii myös infokanavana kurssin aikana. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.