Haetko korkeakouluun? 12 maksutonta webinaaria eri aloille hakemisesta ja tehokkaasta opiskelusta!

Opiskelu ja työelämä luonnonvara-alalla

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alan opinnoissa keskitytään maaseutuyrittämiseen, kasvinviljelyyn, elintarviketuotantoon ja johtamiseen. Tavoitteena on oppia käyttämään luonnonvaroja säästeliäästi, tuottamaan puhdasta ruokaa ja kasvattamaan moniarvoista metsää. 

Luonnonvara-alan opinnoista valmistuu agrologeja, jotka osaavat toimia itsenäisesti yrittäjinä ja haluavat kehittää yritystoimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Agrologiopinnot ovat laajudeltaan 240 opintopistettä. Opinnot sisältävät seuraavat osat:

 • Perusopinnot
 • Ammattiopinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Työharjoittelu
 • Opinnäytetyö

Agrologiksi voit opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Saarijärvi
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki

Työelämä

Valmistunut agrologi työllistyy usein maatalouteen ja toimii itsenäisenä yrittäjänä. Myös kunnat tarjoavat töitä agrologeille muun muassa maaseutuasiamiehenä, maaseutujohtajana tai ympäristöasiantuntijana. 

Muita tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • maanviljelijä tai palveluyrittäjä
 • kehittämisprojektin päällikkö, suunnittelija tai koordinaattori
 • maaseutu- ja ympäristöhallinnan tarkastaja tai muu viranomainen
 • kaupan alan myyntipäällikkö tai tuoteasiantuntija
 • ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Toimialana luonnonvara-ala on vakaa ja tarjoaa runsaasti erilaisia tehtäviä. Valmistuneen agrologin työllistymistä helpottaa ympäristönäkökulmien merkityksen korostuminen monilla aloilla.