Sijoita itseesi! Kaikki kurssit -20% koodilla BLACKFRIDAY

AMK liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala

Liiketalouden koulutuksen keskeisenä osaamisalueena on kehittää kansainvälistä liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja sekä yrittäjyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Miten opiskelemaan liiketaloutta ja tietojenkäsittelyä?

Ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella eri tavalla:

 • Ylioppilastodistuksen perusteella
 • Ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella
 • AMK-valintakokeella

Ylioppilastodistuksen pisteytys keväästä 2020 alkaen

Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 198 pistettä. Todistusvalinnassa pisteitä saa korkeintaan viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Vieraasta tai toisesta kotimaisesta kielestä (kummasta saa paremmat pisteet)
 • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Parhaimmat pisteet saa äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja pitkästä kielestä. Näistä pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
Äidinkieli / pitkä kieli 46 41 34 26 18 10

 

Lyhyestä matematiikasta saa seuraavaksi parhaimmat pisteet. Siitä L tuottaa 40 pistettä ja E 35 pistettä. Reaaliaineista ja lyhyestä kielestä saa pisteitä seuraavasti:

L E M C B A
30 27 21 15 9 3

 

Ammatillisen perustutkinnon todistuksen pisteytys keväästä 2020 alkaen

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan sekä tutkinnon yhteiset osat että tutkinnon painotettu keskiarvo. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. 

Tutkinnon yhteisistä osista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Huomioitavat yhteiset tutkinnon osat ovat seuraavat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Näistä saa pisteitä seuraavien taulukoiden mukaisesti:

Todistuksen arvosanat 3 2 1
Pisteet 20 13 2

 

Todistuksen arvosanat 5 4 3 2 1
Pisteet 20 15 10 5 1

 

Tutkinnon painotetusta keskiarvosta voi saada enintään 90 pistettä. Tarkka pistetaulukko on nähtävissä Opintopolussa

Lopullinen ammatillisen perustutkinnon todistuksesta saatava pistemäärä on yhteisistä osioista ja tutkinnon keskiarvosta saatujen pisteiden yhteismäärä eli enintään 150 pistettä.

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulun valintakoe tehdään sähköisesti omalla koneella ammattikorkeakoulun tiloissa. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan hakukohteisiin hakevat tekevät kokeessa seuraavat osat:

 • Päätöksentekotaidot
 • Opetuskielen
 • Englannin kielen
 • Matemaattiset taidot

Lisätietoa AMK-valintakokeesta voit lukea täältä.

Liiketalouden opiskelu

Liiketalouden koulutuksen keskeisenä osaamisalueena on kehittää kansainvälistä liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja sekä yrittäjyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opinnoissa voi suuntautua oman valintansa mukaisesti esimerkiksi markkinointiin, taloushallintoon, johtamiseen tai juridiikkaan. 

Valmistuneella tradenomilla on usein monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Suuntautumisesta riippuen ammattinimikkeitä voivat olla muun muassa markkinointipäällikkö, taloussuunnittelija, henkilöstöassistentti ja vakuutusalan asiantuntija. 

Tarkemmin alan opinnoista ja työelämästä voit lukea täältä

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!