Miksi liiketalouden alan valmennuskurssille?

Tutustu kursseihimme ja ilmoittaudu

1. Säästä aikaasi - hyödynnä kurssin opintopisteet AMK:ssa

Valmennuskeskuksen valmennuskurssilla voit edistää opintojasi. Ammattikorkeakoulut hyväksilukevat lähiopetuskurssilla opetetut matematiikan kokonaisuudet. Esimerkiksi Metropolia hyväksyy liiketalouden alan valmennuskurssista 3 opintopisteen suorituksen.

Annamme kurssilaisillemme pyydettäessä dokumentit osaamisesta.

2. Opetuksen korkea laatu

Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

''Opettajien kannustava ja innostava asenne on todella auttanut oman opiskelumotivaation ylläpitämisessä. Ei haittaa vaikka välillä opettajan selitys olisikin jäänyt epäselväksi; aina saa kysyä ja mikä parasta, opettajat jaksavat selittää uudelleen ja uudelleen kunnes kaikki ymmärtävät. Toistuvat esimerkit makarooneista ja pizzoista kuuluvat asiaan, ja tekevätkin opetuksesta juuri sopivan persoonallisen. ;)

Lisäksi nämä huikeat opettajat osaavat luoda positiivisen ilmapiirin, joka välittyy kotiopiskelijoillekin videon välityksellä, ja tämä taas auttaa omien lukutavoitteiden sekä -aikataulujen tavoittelussa. NÄILLE HUIKEILLE OPETTAJILLE KUULUU SUURIN KIITOS - voisin koska tahansa suositella Valmennuskeskuksen kurssia kenelle vaan juuri heidän ansiostaan!''

3. Opetusvideot apuna

Lähiopetus kuvataan, joten voit sen jälkeen katsoa opetusta uudelleen jälkitallenteiden kautta rajoituksetta aina pääsykoepäivään asti. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan.

4. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

5. Keskittyminen oikeisiin asioihin

Valintakoevaatimusten sisällöissä on monille haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakoevalmennuksen asiantuntijoita.

6. Kurssimateriaali

Paikan päällä ratkaistavien tehtävien lisäksi oppimisympäristöstä löytyy runsaasti omatoimitehtäviä matemaattisiin osioihin. Näistä on tarkemmin kerrottu kunkin alan kohdalla erikseen.

7. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit edellä mainittujen videoiden ja tehtävien lisäksi mm. tutustua opettajien luentorunkoihin etukäteen. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Oppimisympäristö toimii myös infokanavana kurssin aikana. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.