Haetko korkeakouluun? 12 maksutonta webinaaria eri aloille hakemisesta ja tehokkaasta opiskelusta!

Opiskelu ja työelämä humanistisella alalla

Opiskelu humanistisella alalla

Humanistisen alan opinnoissa voit erikoistua joko viittomakieleen ja tulkkaukseen tai asioimistulkkaukseen. Tulkin tutkinnon viittomakieli ja tulkkaus -koulutus on laajudeltaan 240 opintopistettä ja asioimistulkkaus 210 opintopistettä. 

Opinnot koostuvat:

 • perusopinnoista
 • ammattiopinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista
 • vähintään 30 opintopisteen laajuisesta työharjoittelusta ja
 • opinnäytetyöstä.

Opinnot keskittyvät tulkkaustaitojen lisäksi valittuun työkieleen, viestintätaitoihin ja kommunikaatiomenetelmien opiskeluun. Alan opinnot vaativat halua kehittyä jatkuvasti. 

Tulkin tutkinnon voit suorittaa seuraavien kaupunkien ammattikorkeakouluissa:

 • Helsinki
 • Kuopio
 • Turku

Kaikki humanistisen alan hakukohteet löydät Opintopolusta, jossa voit myös hakea koulutukseen. 

Opiskelu kasvatusalalla

Kasvatusalan opinnoissa saavutat yhteiskunnallisen yleissivistyksen ja monipuolistat niin sosiaalisia taitoja kuin kohtaamisen taitojakin. Koulutuksen tutkintonimikkeenä on yhteisöpedagogi. Laajuudeltaan 210 opintopisteen yhteisöpedagogin opinnot ovat monipuolisia ja työelämälähtöisiä. 

Opinnot koostuvat:

 • perusopinnoista
 • ammattiopinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista
 • vähintään 30 opintopisteen laajuisesta työharjoittelusta ja
 • opinnäytetyöstä.

Kasvatusalan opinnoissa keskeisiä teemoja ovat muun muassa kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Yhteisöpedagogin tutkinnon voit suorittaa seuraavien kaupunkien ammattikorkeakouluissa:

 • Helsinki
 • Jyväskylä
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Mikkeli
 • Nurmijärvi
 • Turku
 • Ylivieska

Kaikki kasvatusalan hakukohteet löydät Opintopolusta, jossa voit myös hakea koulutukseen. 

Työelämä

Humanistiselta alalta valmistuneena tulkkina olet kahden tai useamman kielen ja kulttuurin sekä monien kommunikaatiomenetelmien asiantuntija. Tämä tarjoaa lukuisia erilaisia uramahdollisuuksia. Tyypillisimpiä tulkin työtehtäviä ovat esimerkiksi asioimis- ja opiskelutulkki, kääntäjä tai kielten ja menetelmien opettaja.

Kasvatusalalta valmistuneena yhteisöpedagogina voit työllistyä muun muassa kuntien, seurakuntien ja erilaisten järjestöjen ja yritysten palvelukseen. Ammattinimikkeitä on monia erilaisia, joista tyypillisimpiä ovat nuorisotyöntekijä, nuorisosihteeri ja nuoriso-ohjaaja.