Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Miksi humanistisen alan ja kasvatusalan valmennuskurssille?

Tutustu kursseihimme ja ilmoittaudu

1. Opetuksen korkea laatu

Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita. Opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Kursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

Tuli olo, että tiedettiin mitä lähdetään opetukselta hakemaan ts. oli tiedossa mihin opetus tähtää (millainen pääsykoe voi olla tai eri variaatiot).

Opetus oli selkeää ja monipuolista. Materiaalia oli hyvin.

Iso kiitos kurssin järjestäneille, itselleni tästä on ollut hyötyä enemmän, kuin olisin osannut odottaa. 10vuoden työuran jälkeen on akateemiset taidot ollut vähän hukassa, ja tämä palautti hyvin ne mieleen.

Syksyn 2020 kurssilaisten kokemuksia Valmennuskeskuksesta

Kurssien arvosana kiitettävä!

2. Opetusvideot apuna

Kurssiin kuuluvien opetusvideoiden avulla voit katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan. Lisäksi tallennamme yhden kevään Online-kurssimme opetuksen, jonka tallenteet tulevat kevään aikana katsottavaksi kaikille Online-kursseillemme.

3. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Opettajien tuki ja muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

4. Keskittyminen oikeisiin asioihin

Valintakoevaatimusten sisällöissä on monille haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakoevalmennuksen asiantuntijoita.

5. Kurssimateriaali

Paikan päällä ratkaistavien tehtävien lisäksi oppimisympäristöstä löytyy runsaasti omatoimitehtäviä matemaattisiin osioihin. Näistä on tarkemmin kerrottu kunkin alan kohdalla erikseen.

6. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit edellä mainittujen videoiden ja tehtävien lisäksi mm. tutustua opettajien luentorunkoihin etukäteen. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Oppimisympäristö toimii myös infokanavana kurssin aikana. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

 

Ota yhteyttä

Katja Ylisiurua
Valmennus- ja markkinointijohtaja, KM
Puhelin: 020 7280 362
Vastuualueet: markkinointi, kauppatiede ja AMK-kurssit
katja.ylisiurua@valmennuskeskus.fi