Yhteistyökumppanit

Valmennuskeskuksen yhteistyökumppanit

Suomen Lukiolaisten Liitto

Vuonna 1985 perustettu Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma edunvalvonta, -palvelu- ja harrastejärjestö. Liitto valvoo kaikkien Suomen lukiolaisten etuja, edistää aktiivisesti lukiokoulutuksen kehittymistä, järjestää monipuolisia koulutuksia, tuottaa maanmainioita lukiolaismedioita, lukio.fi:tä ja Improbaturia sekä tarjoaa jäsenilleen lukiolaisten opiskelijakortin, jolla saa rahanarvoisia etuja tuhansista paikoista ympäri Suomea. Mukaan lukeutuu tietty myös Valmennuskeskus, joka on SLL:n ainoa virallinen valmennuskurssiyhteistyökumppani Suomessa.

Tutustu Suomen Lukiolaisten Liittoon
www.lukio.fi

Seuraa Lukiolaisia Facebookissa
www.facebook.com/SuomenLukiolaistenLiitto

Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry ja Valmennuskeskus aloittivat yhteistyön vuoden 2007 alusta. Yhteistyön myötä kaikki alle 30-vuotiaat Valmennuskeskuksen kurssilaiset saavat maksutta Valmennuskeskuksen Eurooppalaisen nuorisokortin.

Eurooppalaiseen nuorisokorttiin ovat oikeutettuja alle 30-vuotiaat nuoret. Korttia voi käyttää 38 Euroopan maassa. Euroopassa kortinhaltijoita on yli neljä miljoonaa, ja heille on tarjolla etuja, palveluja ja alennuksia yli 100 000 paikassa. Suomessa etuja on noin 400 paikassa. Normaalisti kortin hinta on 14 euroa. Allianssi ry toimii Suomessa Eurooppalaisen nuorisokortin lisenssin haltijana.

Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka juuret ulottuvat aina 1940-luvulle asti. Sen jäseninä on yli sata valtakunnallista nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä, mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry, ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Valmennuskeskus on Allianssin yhteistyökumppani.

Valmennuskeskus myöntää opiskelija-alennuksensa Eurooppalaisen nuorisokortin haltijoille. Katso lisätietoja kohdasta Valmennuskeskuksen alennukset!

Tutustu Allianssin toimintaan tarkemmin
www.alli.fi

Eurooppalaisen nuorisokortin etusivustot 
www.europeanyouthcard.fi ja www.eyca.org

Allianssin nuorisovaihto - vaihtoehto välivuodelle!
www.nuorisovaihto.fi

Mediatalo Opiskelupaikka Oy

Mediatalo Opiskelupaikka Oy tarjoaa maksutonta opiskelupaikkaneuvontaa kaikille korkea-asteen opinnoista kiinnostuneille. Opiskelupaikka-palvelu on kohtaamispaikka oppilaitosta, opintoalojen, opiskelupaikkakuntien, yrityselämän ja nuorten välillä. 

Valmennuskeskus toimii Opiskelupaikka-palvelun kumppanina ja tuottaa palveluun tietoa uusista pääsykokeista. Valmennuskeskus pitää tärkeänä opinto-ohjauksellisten palvelujen tukemista ja ylläpitämistä. 

Tutustu Mediatalo Opiskelupaikka Oy:n palveluun:
www.opiskelupaikka.fi

Kulosaaren yhteiskoulu

Kulosaaren yhteiskoulu on kansainvälisyyttä painottava oppilaitos, jossa toimii yläkoulu ja lukio. Koulu sijaitsee Helsingin Kulosaaressa rauhallisessa ja vehreässä ympäristössä keskellä kaupunkia. Koulu on yli 700 ihmisen työpaikka: oppilaita on yhteensä noin 670 ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa noin 70. Opiskelijoista ja henkilöstöstä yli 20 % on kotoisin Suomen ulkopuolelta. Koulun väki edustaakin noin neljääkymmentä eri kansallisuutta ja puhuu yli kolmeakymmentä eri äidinkieltä. Koska opetushenkilöstö on kansainvälistä, yhdistää koulu toiminnassaan parhaita opetuskäytänteitä ympäri maailman. Kulosaaren yhteiskoulu on englanninkieliseen opetukseen erikoistunut koulu, jossa on laaja vieraiden kielten tarjonta. Suomen, englannin ja ruotsin kielten lisäksi koulussa voi opiskella saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää, kiinaa ja japania. 

Peruskoulun yläluokat

Peruskoulussa toimivat luokat 7-9. Jokaisella luokka-asteella on suomenkielinen, kaksikielinen sekä kansainvälinen luokka. 9.-luokkalaisten on mahdollista suorittaa Cambridgen yliopiston IGCSE-kokeita (International General Certificate of Secondary Education). 

Lukio

Kulosaaren yhteiskoulun lukion englanninkielisellä linjalla opiskelijalta vaaditaan hyvää englannin taitoa, koska opetus ja oppimateriaalit ovat osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Osassa kursseja opiskelijat voivat valita suomen tai englannin kieltä painottavien vaihtoehtojen välillä. Uutena koulussa aloittaa vuonna 2010 lukion yleislinja, jossa opiskellaan pääosin suomen kielellä. Koska ensisijaisena tavoitteena on kansallisen ylioppilastutkinnon suorittaminen, koulu noudattaa suomalaisen lukion opetussuunnitelmaa. Lisäksi on mahdollista suorittaa kansainvälinen AICE-tutkinto. Kurssitarjonnassa on runsaasti AS/A-level –kokeisiin valmistavia kursseja. 

Business Studies 

Yläkoulusta alkava ja lukiossa jatkuva kaupallisen alan osaamista kehittävä Business Studies –kokonaisuus saa hienon lisän keväällä 2010, kun Valmennuskeskus järjestää koulun tiloissa kauppatieteellisen alan pääsykokeisiin valmentavat kurssit. Kursseille odotetaan osallistujia sekä ulkopuolisista että koulun omista opiskelijoista.

Lisätietoa Kulosaaren yhteiskoulusta:
www.ksyk.fi