Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Minkä takia Valmennuskeskus?

10 syytä valita Valmennuskeskus

1. Korkealaatuinen opetus

Kaikki Valmennuskeskuksen opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja valmennuskurssiopetuksen ammattilaisia. Kursseilla käytetään monipuolisia, korkeatasoisia opetusmenetelmiä. Valmennuskeskuksen kurssien korkea asiakastyytyväisyys ja useat sisäänpäässeet ovat lahjomaton mittari opettajiemme onnistumisesta. 

2. Opiskelupaikan saavuttaminen

Onnistuaksesi tavoitteessasi Sinun pitää opiskella innokkaasti ja määrätietoisesti. Pelkkä kurssille osallistuminen ei riitä, vaan oman työn osuutta valmistautumisprosessissa ei voi liikaa korostaa. Valmennuskeskuksen kursseilla opiskeluasi ohjataan korkeatasoisin pedagogisin menetelmin ja käytössäsi on ammattitaitoisesti tehdyt materiaalit. Avullamme saat parhaat mahdolliset lähtökohdat onnistumiseen.

3. Ammattitaitoiset opettajat

Olemme Valmennuskeskuksessa panostaneet opettajiemme ammattitaitoon ja kokemukseen. Opettajiemme vaihtuvuus on hyvin pientä ja useat opettajat ovat opettaneet kursseillamme yli 10 vuoden ajan. Uusilta opettajiltamme vaadimme ammattiosaamisen lisäksi näyttöjä pedagogisista taidoista. Jokainen opettaja käy ennen valintaansa läpi haastattelut ja näyteluennot sekä osallistuu ennen opetustehtävänsä alkamista Valmennuskeskuksen omaan opettajankoulutusohjelmaan. Seuraamme opettajiemme saamaa palautetta myös kurssien aikana kurssilaisilta tulleiden palautteiden muodossa. 

Kurssilaiset arvioivat opettajaa arvosanalla 1 (erittäin huono) - 5 (erittäin hyvä) jokaisen luentokokonaisuuden päätyttyä. Arvioinnin kohteena on opetustaito, asiantuntevuus ja motivointikyky. Viime kauden palautteiden keskiarvo oli peräti 4,45! 

4. Kokenut ja luotettava kurssien järjestäjä

Valmennuskeskuksella on ylivoimainen kokemus valmennuskurssien järjestämisestä. Olemme järjestäneet yhtäjaksoisesti valmennuskursseja vuodesta 1975 alkaen. Vuosien saatossa Valmennuskeskuksen osaamista ovat tulleet vahvistamaan yritysjärjestelyjen kautta mm. Zacharin lääketieteellinen koulu, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1940, ja Teekkarivalmennus, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1967.

5. Valmennuskurssien hinta-laatusuhde

Kurssiemme selkärankana on laadukas lähiopetus. Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla kursseilla ehditään käydä opettajan johdolla olennaiset asiat läpi ja että aikaa jää myös kysymyksille. Osaamisen rakentumista seurataan kurssin aikana pistokokeiden, kyselyhetkien ja harjoituspääsykokeiden avulla. Huomaathan verrata eri kurssijärjestäjien todellisia lähiopetustuntien määriä.

6. Modernit opetusmenetelmät

Valmennuskeskuksen kurssipäälliköt vastaavat siitä, että kaikilla kursseilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ja toisiaan tukevia opetusmenetelmiä. Lähtökohtana on, että opetus huomioi erilaisten oppijoiden tarpeet. Opiskelustrategioiden erikoisasiantuntijana toimii kurssipäällikkö kasvatustieteiden maisteri Mia Göcer, joka on erikoistunut opiskelutekniikoiden soveltamiseen.

7. Laadukkaat materiaalit

Käytämme alakohtaisesti monipuolisesti opetusmateriaalia. Jokaisella kurssilla opiskelijat saavat tiivistelmät, tehtävävihot ja muut tarpeelliset kirjalliset materiaalit kurssin alkaessa. Jaamme myös selventävää materiaalia pääsykoekirjojen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Kursseillamme on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle. Lähiopetuksen luennoimisen tukena käytämme mm. Power Point -esityksiä, jaettua materiaalia, havainnollistavia kuvia ja videoita.

8. Oikea valmistautumistekniikka

Valmennuskurssimme sisältävät sekä tiedollisen että henkisen valmentamisen. Kokemus on osoittanut, että yksi tärkeimmistä asioista on hermojen hallitseminen itse pääsykoetilanteessa. Oikeanlaisten harjoitusten avulla pääsykoetilanteesta saadaan tehtyä tuttu ja turvallinen tilanne, jossa Sinä pystyt hyödyntämään kaiken osaamisesi parhaalla mahdollisella tavalla.

9. Sitoutuminen jatkuvaan kehittymiseen

Kehitämme opetusmenetelmiämme jatkuvasti. Seuraamme herkeämättä pääsykokeissa tapahtumia muutoksia ja pyrimme ennakoimaan pääsykokeiden uusia tehtävätyyppejä. Teoria- ja pääsykoetiivistelmiämme päivitetään jatkuvasti. 

10. Valmennuskurssien ajankohdat ja kurssipaikat

Valmennuskeskuksen opetustilat sijaitsevat keskeisillä ja helposti saavutettavilla paikoilla. Kurssiaikataulut on suunniteltu siten, että saavutat parhaan tuloskuntosi juuri ennen pääsykoetta.