Konserni

Konserniin kuuluvat yhtiöt ovat omien toimialojensa johtavia yrityksiä.

KK Valmennuskeskus Oy

Konsernin emoyhtiö Valmennuskeskus on Suomen suurin, kokenein ja suosituin valmennuskurssien järjestäjä. Olemme jo 43 vuoden ajan järjestäneet valmennuskursseja yli 30 korkeakoulualan valintakokeisiin sekä abikursseja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Kursseillemme osallistuu vuosittain 7 000 yliopistoihin ja korkeakouluihin pyrkijää. Lisäksi järjestämme korkeakouluopintoihin tähtääviä polkuopintoja Suomessa ja ulkomailla asuville opiskelijoille yhdessä usean suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa.

Pelinkehittämisen ja ohjelmoinnin koulutusohjelma Code Planet, joka toteutetaan yhdessä KAMK:n kanssa, on osa Valmennuskeskusta. Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n laatimassa tutkimuksessa todettiin: “Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä”.

 

Valmennuskeskus Public

Valmennuskeskus Public tarjoaa koulutus-, valmennus-, työnvälitys- ja kuntoutuspalveluja sekä järjestää kotoutumiskoulutuksia kaikkialla Suomessa. Olemme ELY-keskusten ja TE-toimistojen kumppani työnvälityksessä. Palveluihimme osallistuu valtakunnallisesti vuosittain noin 9 000 henkeä ja palveluksessamme on yli 100 rekrytointiasiantuntijaa, uravalmentajaa ja kouluttajaa.

 

Valmennuskeskus Viope

Viope Education Oy on vuonna 2001 perustettu yritys, joka keskittyy oppimisratkaisujen kehittämiseen. Olemme edelläkävijä maailmassa ohjelmoinnin ja matematiikan automaattisten tarkastusteknologioiden kehittämisessä. Palveluitamme käytetään yli 70 maassa oppilaitoksissa, monikansallisissa yrityksissä sekä kuluttajien keskuudessa. Missiomme on kehittää koulutusta yhdistämällä parhaat digitaaliset oppimismetodit, tekoäly ja maailman paras koulutusjärjestelmä. Viope on ollut osa Valmennuskeskusta vuodesta 2018 lukien.

 

CogniMed

CogniMed Oy on puheterapiaan ja psykologipalveluihin erikoistunut palvelutalo, jonka asiantuntijat kuntouttavat lapsia, nuoria ja aikuisia. Olemme Kelan puheterapian virallinen palveluntuottaja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. CogniMed on Suomen toiseksi suurin puheterapiayhtiö.

 

Reunamo Education Research

Reunamo Education Research Oy on varhaiskasvatuksen asiantuntija. Reunamon Kehittävä Palaute on työkalu varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi niin kuntapäättäjien, -johtajien, -päälliköiden sekä -asiantuntijoiden kuin myös työryhmien ja yksittäisten kasvattajien näkökulmasta.

Kehittävän Palautteen avulla kunnat ja yksityiset palveluntuottajat saavat luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa lasten osallisuuden, hyvinvoinnin sekä oppimisen parantamiseksi. Kehittävä Palaute tuottaa lapsihavainnoinnin ja itsearviointien kautta nykyisin käytössä olevien, helposti vertailtavien talouden tunnuslukujen lisäksi tietoa muun muassa pedagogisen toiminnan, vuorovaikutuksen laadun ja ihmissuhteiden pysyvyyden näkökulmasta. Näin päätöksenteon tueksi saadaan oleellisia, lapsivaikutuksista kertovia tuloksia.

 

Schoolday Helsinki

Koulunkäyntiä tukevien digipalveluiden asiantuntijayritys Schoolday Helsinki Oy on Valmennuskeskuksen osakkuusyhtiö. Schooldayn missio on parantaa koulujen, oppilaiden sekä opettajien arkea tekemällä kouluyhteisöstä yhdessä kannustavampi, vuorovaikutteisempi ja yksilöllistä oppimista tukeva. Schooldayn wellbeing-, feedback-, channel- ja analytiikkatyökaluilla opettajat, oppilaat ja kouluhallinto pystyvät tekemään koulupäivästä paremman.