• Uutinen

Kauden 2020–2021 kurssilaiset tekivät kanssamme hyvää! Koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti myös nuorten talouteen, minkä vuoksi päätimme kerätä yhdessä kurssilaistemme kanssa lisästipendin. Kurssilaisemme kerryttivät 952 euron syksystipendin vastaamalla palautekyselyyn. Lisäsimme syksystipendikassaan 1 euron jokaisen kyselyyn vastanneen kurssilaisen puolesta. Kiitos kurssilaisillemme aktiivisuudesta!

Valmennuskeskus myöntää syksyn aikana 952 euron arvosta stipendejä kotikursseille. Stipendin saajat saavat valmennuskurssin täysin maksutta. Syksystipendin hakuaika syksyn 2021 ja kevään 2022 kotikursseille on 27.9.2021-3.10.2021. Huomaa, että järjestämme edelleen myös perinteisen stipendihakumme tammikuussa.

 

Voidaksesi hakea stipendiä sinun tulee:

 1. Olla alle 22-vuotias
  Maksutonta opiskelupaikkaa voi hakea henkilö, joka 3.10.2021 mennessä ei ole täyttänyt 22 vuotta.
 2. Sinulla ei saa olla aikaisempaa opiskelupaikkaa korkeakoulussa
  Maksuttoman kurssin voi saada henkilö, joka on pyrkimässä korkeakouluun suorittamaan ensimmäistä korkeakoulutasoista tutkintoaan.
 3. Olla vähävarainen niin, ettei sinulla ole taloudellisesti mahdollisuutta muuten osallistua valmennuskurssille
  Maksuttoman opiskelijapaikan myöntämisen edellytyksenä on opintotukilain 5 §:ssä todettu taloudellisen tuen tarve. Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat sekä hänen huoltajiensa tulot. Stipendihaussa huomioidaan sen huoltajan tulot, jonka luona hakija asuu. Hakijan tulot huomioidaan viimeksi toimitetun ja valmistuneen valtionverotuksen tietojen perusteella (opintotukilaki 22 §). Hakijan tulolla tarkoitetaan hakijan veronalaista tuloa. 
 4. Et ole saanut Valmennuskeskuksen valmennuskurssistipendiä aikaisempina vuosina.
  Stipendin voi saada vain yhden kerran, eikä stipendi oikeuta seuraavan vuoden takuukurssiosallistumiseen.

 

Syksystipendin hakeminen

Hakiessasi stipendiä, sinun tulee täyttää hakulomake sekä lähettää jäljennös omasta sekä huoltajiesi verotustodistuksista verovuodelta 2020 osoitteeseen stipendi@valmennuskeskus.fi.

Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin stipendiä hakeneisiin hakuajan päätyttyä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on paljon, arvomme stipendien saajat.