• Uutinen

Opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnan alustavat tulokset saapuivat hakijoille toukokuussa. Soveltuvuuskokeeseen jatkavat hakijat valitaan todistusvalinnan tai VAKAVA-kokeen perusteella. Tästä uutisesta näet, millaisilla yo-todistuksen pisteillä pääsi jatkoon soveltuvuuskokeeseen.

Huomaa, että taulukossa on ilmoitettu kahdet todistusvalinnan pisterajat. Ensimmäinen pisteraja on alustava ja toinen on lopullinen pisteraja VAKAVA-kokeen tulosten julkaisun jälkeen. 

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusten soveltuvuuskokeeseen pääsisi C:n papereilla. Korkeimmat todistuspisteet vaaditaan Helsingin yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman soveltuvuuskokeeseen. Löydät esimerkkitodistukset uutisen lopusta.

Katso myös VAKAVA-kokeen pisterajat ja soveltuvuuskokeen pisterajat 2021!

 

Opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnan pisterajat 2021

Luokanopettajan koulutus

Yliopisto / hakukohde

Ensikertalaiset
alustavat / lopulliset

Kaikki hakijat
alustavat / lopulliset
Helsingin yliopisto (suomenkielinen) 77,4 / 77,4 86,6 / 86,6
Helsinkin yliopisto (ruotsinkielinen) 61,4 / 61,4 78,9 / 78,9
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 61,7 / 59,7 63,2 / 60,3
Jyväskylän yliopisto 74,7 / 74,3 75,4 / 74,2
Lapin yliopisto, Rovaniemi 63,2 / 62,1 67,8 / 67,8
Oulun yliopisto 68,4 / 67,5 70,5 / 69,4
Tampereen yliopisto 82,2 / 82,2 84 / 84
Turun yliopisto, Rauma 68,6 / 67 72,9 / 72,4
Turun yliopisto, Turku 76,1 / 76 78 / 77,5
Åbo Akademi, klasslärare 57 / 57 57 / 57
Åbo Akademi, klasslärare, språkbad 57 / 57 57 / 57

 

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus

Yliopisto / hakukohde Ensikertalaiset
alustava ja lopullinen
Kaikki hakijat
alustava ja lopullinen
Helsingin yliopisto (suomenkielinen) 57  57 
Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen) 57  57 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti ja maisteri) 57  57 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti) 57  57 
Jyväskylän yliopisto 57  57 
Oulun yliopisto 57  57 
Tampereen yliopisto 57  57 
Turun yliopisto, Rauma 57  57 
Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik 57  57 
Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik, språkbad 57  57 

 

Muut kaksivaiheiset hakukohteet

Hakukohde Yliopisto Ensikertalaiset
alustavat / lopulliset
Kaikki hakijat
alustavat / lopulliset
Erityispedagogiikka Helsingin yliopisto 82,6 / 82,6 91,1 / 91,1
Erityispedagogiikka Oulun yliopisto 78,7 / 78,7 86,3 / 86,3
Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma Jyväskylän yliopisto 75,4 / 75,3 78,1 / 78,1
Kotitalousopettaja Helsingin yliopisto 62,3 / 60,2 71 / 71
Kotitalousopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 57 / 57 57 / 57
Käsityönopettaja Helsingin yliopisto 58 / 57 63,7 / 61,9
Käsityönopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 57 / 57 57 / 57
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 73,9 / 73,9 72,3 / 71,8
Erityisopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 68,7 / 66,7 70,6 / 69,6
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 74,9 / 74,9 84,2 / 84,2
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma Turun yliopisto, Rauma 57 / 57 57 / 57
Speciallärare Åbo Akademi 67,2 / 67,2 63,5 / 63,5

 

Valmistaudu VAKAVA- ja soveltuvuuskokeeseen kattavalla Online-kurssillamme!

 

Millaisilla todistuksilla sai riittävät pisteet? 

Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista 60 % valitaan todistusvalinnalla.

Opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnassa maksimipistemäärä on 123,9 pistettä. Todistusvalinnassa huomioidaan 4 ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Katso, miten eri aineista annettiin pisteitä

Alla muutamia esimerkkejä todistuksista, joilla olisi päässyt soveltuvuuskokeeseen. 

Esimerkkitodistus 1

Tällä pääsisi varhaiskasvatuksen opettajan koulutusten soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli C 16,5 p.
Pitkä matematiikka C 18 p.
Maantiede C 10 p.
Pitkä kieli C 14,1 p.
Yhteensä: 4 C = 58,6 p.

 

Esimerkkitodistus 2

Tällä ei-ensikertalainen pääsisi Helsingin yliopiston erityispedgogiikan koulutusohjelman soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli E 27,5 p.
Pitkä matematiikka E 30 p.
Filosofia M 13,3 p.
Keskipitkä kieli E 20,9 p.
Yhteensä: 3 E + 1 M = 91,7 p.

 

Esimerkkitodistus 3

Tällä ensikertalainen hakija pääsisi Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli M 22 p.
Lyhyt matematiikka M 18,9 p.
Psykologia E 18,6 p.
Pitkä kieli M 18,9 p.
Yhteensä:  1 E + 3 M = 78,4 p.