• Uutinen

Opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnan alustavat tulokset on julkaistu Opintopolussa. Todistusvalinnalla valitaan soveltuvuuskokeeseen jatkavat hakijat. Lopulliset pisterajat tyypillisesti hieman laskevat sen jälkeen, kun myös VAKAVA-kokeen tulokset on julkaistu.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusten soveltuvuuskokeeseen pääsisi C:n papereilla. Korkeimmat todistuspisteet vaaditaan Helsingin yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman soveltuvuuskokeeseen. 

Opettajankoulutusohjelmien alustavat pisterajat 2021

Luokanopettajan koulutus

Yliopisto / hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto (suomenkielinen) 77,4 p. 86,6 p.
Helsinkin yliopisto (ruotsinkielinen) 61,4 p. 78,9 p.
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 61,7 p. 63,2 p.
Jyväskylän yliopisto 74,7 p. 75,4 p.
Lapin yliopisto, Rovaniemi 63,2 p. 67,8 p.
Oulun yliopisto 68,4 p. 70,5 p.
Tampereen yliopisto 82,2 p. 84 p.
Turun yliopisto, Rauma 68,6 p. 72,9 p.
Turun yliopisto, Turku 76,1 p. 78 p.
Åbo Akademi, klasslärare 57 p. 57 p.
Åbo Akademi, klasslärare, språkbad 57 p. 57 p.

 

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus

Yliopisto / hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto (suomenkielinen) 57 p. 57 p.
Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen) 57 p. 57 p.
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti ja maisteri) 57 p. 57 p.
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti) 57 p. 57 p.
Jyväskylän yliopisto 57 p. 57 p.
Oulun yliopisto 57 p. 57 p.
Tampereen yliopisto 57 p. 57 p.
Turun yliopisto, Rauma 57 p. 57 p.
Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik 57 p. 57 p.
Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik, språkbad 57 p. 57 p.

 

Muut kaksivaiheiset hakukohteet

Hakukohde Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Erityispedagogiikka Helsingin yliopisto 82,6 p. 91,1 p.
Erityispedagogiikka Oulun yliopisto 78,7 p. 86,3 p.
Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma Jyväskylän yliopisto 75,4 p. 78,1 p.
Kotitalousopettaja Helsingin yliopisto 62,3 p. 71 p.
Kotitalousopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 57 p. 57 p.
Käsityönopettaja Helsingin yliopisto 58 p. 63,7 p.
Käsityönopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 57 p. 57 p.
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 73,9 p. 72,3 p.
Erityisopettaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 68,7 p. 70,6 p.
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 74,9 p. 84,2 p.
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma Turun yliopisto, Rauma 57 p. 57 p.
Speciallärare Åbo Akademi 67,2 p. 63,5 p.

 

Pääsitkö soveltuvuuskokeeseen? Varmista onnistumisesi Soveltuvuusharjoitukset Koti -kurssimme avulla

 

Millaisilla todistuksilla sai riittävät pisteet? 

Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista 60 % valitaan todistusvalinnalla.

Opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnassa maksimipistemäärä on 123,9 pistettä. Todistusvalinnassa huomioidaan 4 ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Katso, miten eri aineista annettiin pisteitä

Alla muutamia esimerkkejä todistuksista, joilla olisi päässyt soveltuvuuskokeeseen. 

Esimerkkitodistus 1

Tällä pääsisi varhaiskasvatuksen opettajan koulutusten soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli C 16,5 p.
Pitkä matematiikka C 18 p.
Maantiede C 10 p.
Pitkä kieli C 14,1 p.
Yhteensä: 4 C = 58,6 p.

 

Esimerkkitodistus 2

Tällä ei-ensikertalainen pääsisi Helsingin yliopiston erityispedgogiikan koulutusohjelman soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli E 27,5 p.
Pitkä matematiikka E 30 p.
Filosofia M 13,3 p.
Keskipitkä kieli E 20,9 p.
Yhteensä: 3 E + 1 M = 91,7 p.

 

Esimerkkitodistus 3

Tällä ensikertalainen hakija pääsisi Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen.

Äidinkieli M 22 p.
Lyhyt matematiikka M 18,9 p.
Psykologia E 18,6 p.
Pitkä kieli M 18,9 p.
Yhteensä:  1 E + 3 M = 78,4 p.