• Uutinen

Sosiaalityön yhteisvalinnan sekä Helsingin yliopiston valtiotieteiden kandiohjelmien ennakkomateriaalit on nyt julkaistu.

Sosiaalityön yhteisvalinta

Ennakkomateriaalina on 4 suomenkielistä artikkelia.

Artikkeleissa käsitellään muun muassa:

  • muuttuvaa sosiaalisen käsitettä ja
  • ihmisoikeuksia.

Aineisto on samankaltainen kuin viime vuonnakin. Mitään yllättävää ei ollut. 

Sosiaalityönetti: Varmista, että ymmärrät ja muistat artikkeleiden sisällöt! Tee ennakkomateriaaliin liittyviä tehtäviä ja kertaa sisällöt teoriatiivistelmien avulla.

 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, Helsingin yliopisto

Ennakkomateriaalina on 6 englanninkielistä artikkelia.

Artikkeleissa käsitellään:

  • digitaalista kampanjointia,
  • journalismin valeuutisia sekä
  • IoT:tä ja kyberturvallisuutta.

Aiheet ovat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia.

Valtsikkanetti, politiikka ja viestintä: Tehtäviä tekemällä tiedät, mitä jo osaat ja mitkä artikkelit kaipaavat kertausta.

 

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, Helsingin yliopisto

Ennakkomateriaalina on englanninkielinen kirja: 

Piot, Charles: Remotely Global. Village Modernity in West Africa.

Kirja käsittelee modernin ja perinteiden sekä globaalin ja paikallisen yhdistymistä Togo-alueen Kabre-kansojen syrjäisissä kylissä.

Valtsikkanetti, yhteiskunnallinen muutos: 8 aineistokoeharjoitusta, aineistokokeen teoriaa ja aitoa pääsykoetta vastaava harjoituskoe!