• Uutinen

Psykologian ja logopedian valintakokeen ennakkomateriaali on julkaistu yhteisvalintasivustolla.

Ennakkomateriaali koostuu erilaisista artikkeleista ja niiden tueksi laadituista termistöistä. Artikkeleista 4 on englannin kielisiä ja 3 suomen kielisiä. Kokonaisuudessaan aineisto on hyvin odotetun kaltainen ja linjassa valintakoevaatimusten kanssa. Artikkeleissa korostuvat neuropsykologian ja psyykkisen hyvinvoinnin teemat sekä etiikka. 

Tämän vuoden ennakkomateriaalissa tilastotiede on poikkeuksellisesti ujutettu valintakoeartikkelien sisältöihin. Aineistossa korostuvat tutkimukset, joiden ymmärtäminen ja tulosten tulkinta edellyttävät tilastollisten perusteiden ymmärtämistä mm. tunnuslukujen, testauksen, erottelukyvyn, reliabiliteetin ja korrelaation osalta.

Etenkin erillinen ROC-käyrää tarkasteleva artikkeli on puhtaasti menetelmällinen ja siihen liittyy vahvasti todennäköisyyslaskenta. Kyseinen artikkeli mahdollistaa monia laskemiseen ja aineiston analysointiin liittyviä tehtäviä. 

 

Artikkelit:

 1. Hajian-Tilaki, K. (2013): Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test Evaluation
 2. Harris, J.M. et al (2019): Neuropsychological Differentiation of Progressive Aphasic Disorders
 3. Hyvönen, K. at al (2018): Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees
 4. Jehkonen, M. & Yliranta, A. (2015): Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt eli apraksiat
 5. Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S.-K. (2019): Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa – Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019: kappaleet 3 ja 4.
 6. Levy, E. et al (2020): The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial
 7. Puolakanaho, A., Kiuru, N., & Lappalainen, P. (2019): HOT-pohjaiset verkko- ja mobiili-interventiot nuorten koulutyön tukena

Termistöt:

 • Ydintermit: Hajian-Tilaki (englanti-suomi-ruotsi)
 • Ydintermit: Harris et al (englanti-suomi)
 • Ydintermit: Hyvönen et al (englanti-suomi)
 • Ydintermit: Levy et al (englanti-suomi-ruotsi)

Varmista, että ymmärrät artikkelien sisällöt oikein - ilmoittaudu mukaan valmennuskurssille!