• Uutinen

Mitä osioita AMK-valintakokeessa on? Kuinka kauan koetta saa tehdä?

Ammattikorkeakouluun.fi -sivulle on päivitetty uudet tiedot kevään 2021 AMK-valintakokeen sisällöistä ja suoritusajoista. AMK-valintakoe järjestetään 31.5.-9.6.2021.

Katso oheisista taulukoista uudet tiedot!

Kaikille aloille yhteiset osiot

  Suoritus-aika Maksimi-pisteet Sisältö
Päätöksen-tekotaidot 30 min. 20 loogisen päättelyn tehtäviä ja ongelmanratkaisutehtäviä
Opetuskieli (suomi tai ruotsi) 30 min.  10 lukemisen ja tulkinnan taitoja mittaavia tehtäviä, sanastotehtäviä ja kielellisen päättelyn tehtäviä
Englannin kieli 30 min. 10 lukemisen ja tulkinnan taitoja mittaavia tehtäviä, sanastotehtäviä ja kielellisen päättelyn tehtäviä


Alakohtaiset osiot

 

Suoritus-aika Maksimi-pisteet Ketkä tekevät? Sisältö
Matemaattiset taidot 45 min. 20 Kaikki muut paitsi humanistiselle ja kasvatusalalle hakevat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria sekä taulukko- ja kuvaajatehtävät
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot 35 min.  20 Tekniikan alalle hakevat matematiikan ja fysiikan tehtäviä, lausekkeen sieventämistä, tasogeometriaa, trigonometriaa, fysiikan ilmiöihin ja laskukaavoihin liittyviä tehtäviä sekä taulukko- ja kaaviotehtäviä.
Eettiset taidot 20 min. 20 Sosiaali-, terveys- liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevat + humanistiselle ja kasvatusalalle hakevat eettisiä väittämiä
Tunneälytaidot 20 min. 20 Sosiaali-, terveys- liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevat + humanistiselle ja kasvatusalalle hakevat tunneälyä mittaavia tehtäviä, tunteiden tunnistamista ja tunteiden hallintaa mittaavat tehtävät

 

Miten harjoitella tunne-elämätaitoja?

  1. Opettele tunnistamaan omia tunteitasi. Milloin olet vihainen? Entä onnellinen? Pohdi tilanteita, joihin tuntemuksesi liittyvät.
  2. Opettele nimeämään jokainen tunnetilasi. Välillä omalle tunnetilalle ei tunnu olevan kuvaavaa sanaa tai termiä. Yritä tällöin etsiä tunnettasi ilmaiseva kuva.
  3. Pohdi, millaisia tunteita jokin tapahtuma, musiikki tai vaikka ystäväsi teko ovat sinussa herättäneet. Pohdi myös, mitä omat sanasi tai tekosi ovat merkinneet muille. Millaisia tunteita olet itse aiheuttanut läheisillesi?
  4. Pohdi, miten ilmaiset tunteesi. Huudatko vihaisena? Puratko vihan kuntoilemalla? Tukahdutatko tunteesi?

Katso kaikki sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan valmennuskurssit

Katso kaikki humanistisen alan ja kasvatusalan valmennuskurssit