• Uutinen

Maantieteen valintaperusteisiin ei juurikaan tullut muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Valintakoe perustuu viime vuosien tavoin lukion maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Maantieteen hakukohteissa on käytössä yhteisvalinta, jossa mukana ovat Helsingin, Itä-Suomen, Turun ja Oulun yliopistot. Näihin kaikkiin voit hakea samalla valintakokeella. 

Valintakoe

Maantieteen pääsykoe järjestetään perjantaina 28.5.2021 klo 9-12.

Maantieteen pääsykoetehtävät ovat tavallisesti olleet essee- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa voi lisäksi olla myös karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä. Tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Valintakokeen ensimmäinen tehtävä on karsiva. Loput tehtävät arvostellaan 300:lta ensimmäisessä tehtävässä parhaiten menestyneeltä hakijalta. Lopullinen valinta tehdään niiden hakijoiden joukosta, joilta on arvioitu koko koe.

Valintakoe suoritetaan paikan päällä hakijan valitsemassa yliopistossa. Tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden ja se ilmoitetaan myöhemmin keväällä, viimeistään 16.3.2021.  

Todistusvalinta

Keväällä 2021 maantieteen uusista opiskelijoista noin 55 % valitaan todistusvalinnalla.

Todistusvalinnan aloituspaikoista noin 80 % varataan ensikertalaisille hakijoille.