• Uutinen

Kevään 2021 Helsingin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintaperusteet on julkaistu

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella seuraavia kandiohjelmia:

 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • Metsätieteiden kandiohjelma
 • Elintarviketieteiden kandiohjelma
 • Maataloustieteiden kandiohjelma
 • Mo­le­kyy­li­bio­tie­tei­den kandi­ohjelma
 • Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kandi­ohjelma

Näillä jokaisella kandiohjelmalla on omat valintakokeensa.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään torstaina 3.6.2021 klo 14-17.
 • Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.
 • Kokeessa on kaksi osaa, joista kummastakin voi saada 0-30 pistettä.

 

Metsätieteiden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään torstaina 3.6.2021 klo 9-12.
 • Valintakoe järjestetään Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen välisenä yhteistyönä.
 • Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon, joka voi olla myös englanninkielistä.
 • Valintakoe on kaksiosainen.

Elintarviketieteiden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään maanantaina 31.5.2021 klo 9-12.
 • Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.
 • Kokeen menestyksellinen suorittaminen edellyttää, että hakija on saavuttanut seuraavien lukion kurssien tavoitteet:
  • fysiikka (FY1)
  • kemia (KE1)
  • biologia (BI1-BI2)

Maataloustieteiden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään perjantaina 4.6.2021 klo 9-12.
 • Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali on maataloustieteiden alalta.
 • Kokeessa on kaksi osaa, joista kummastakin voi saada 0-30 pistettä. Opiskelupaikan voi saada vain, jos saa
  • ensimmäisestä osasta vähintään yhden pisteen ja
  • toisesta osasta vähintään yhden pisteen.

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään keskiviikkona 27.5.2021 klo 14–17.
 • Valintakoe perustuu:
  • lukion biologian ja kemian pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen tuntemiseen ja hallintaan sekä
  • kokeessa jaettavaan aineistoon, joka voi käsitellä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai bioteknologiaan liittyviä teemoja ja asioita.
 • Valintakoe voi sisältää myös laskutehtäviä.

Ympäristötieteiden kandiohjelma:

 • Valintakoe järjestetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 14–17.
 • Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon, joka voi olla myös englanninkielistä.
 • Kokeen menestyksellinen suorittaminen edellyttää, että hakija on saavuttanut lukion biologian pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien tavoitteet.