• Uutinen

Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valintaperusteet säilyvät aiempien vuosien kaltaisina. 

Sosiaalityön hakukohteissa on käytössä yhteisvalinta, mutta muuten jokaisella yliopistolla on käytössään omat pääsykokeet ja vaatimukset.

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe

Sosiaalityön valintakoe järjestetään maanantaina 1.6.2021 klo 9-13.

Sosiaalityön valintakoe perustuu 30.4.2021 julkaistavaan artikkelikokoelmaan, josta osa voi olla englanninkielistä. 

Valintakokeessa on kaksi osaa:

  1. ennakkoaineistoon pohjautuva osio ja
  2. aineistokoeosio.

Aineisto-osuudessa edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista pääsykokeessa jaettavaan materiaaliin. 

Helsingin yliopiston valintakokeet

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman valintakoe järjestetään maanantaina 31.5.2021 klo 14.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman valintakoe järjestetään keskiviikkona 26.5.2021 klo 14.

Kokeiden kesto on enintään neljä tuntia.

Molemmat valintakokeet perustuvat noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavaan ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. 

Ennakkoaineisto ja kokeessa jaettava aineisto voivat olla myös englanninkielisiä. Viime vuonna molempien hakukohteiden ennakkomateriaalit olivat kokonaan englanniksi.

Todistusvalinta

Valtio- ja yhteiskuntatieteiden uusista opiskelijoista 51-53 % valitaan yo-todistuksen perusteella. Jotta hakija voi tulla valituksi todistusvalinnassa, tulee hänellä olla äidinkielestä kirjoitettuna vähintään arvosana C

Yo-todistus pisteytetään samoin kuin tänä keväänäkin. Katso pistetaulukot tästä