• Uutinen

Tänään julkaistujen valintakoetietojen mukaan psykologian ja logopedian koulutusohjelmien valintakoe on ensi vuonna yhteinen. Tieto on julkaistu Opintopolussa Itä-Suomen yliopiston logopedian koulutusohjelman kohdalla hakeminen -välilehdellä. 

Psykologian ja logopedian yhteinen valintakoe järjestetään 26.5.2021 klo 9-12

Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla monivalintatehtäviä sekä muun tyyppisiä tehtäviä. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 28.4.2021. Ennakkomateriaalin lisäksi kokeessa voidaan jakaa aineistoa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voi olla myös englanninkielistä.

Valintakokeen tehtävät edellyttävät:

 1. valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä,
 2. tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä,
 3. aineistojen tulkintaa sekä
 4. päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa.

Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Pandemiatilanteen vuoksi valintakokeiden tarkempi totutustapa ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Katso tarkemmat alakohtaiset tiedot logopedian pääsykoetietoa ja psykologian pääsykoetietoa -sivuilta.

Mitä ja miksi harjoittelemme Valmennuskeskuksen valmennuskursseilla?

Harjoittelemme tilastotieteen perusteita, koska:

 1. valintakoevaatimuksissa mainitaan, että koe vaatii tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä. 
  • Logopedian ja psykologian menetelmät perustuvat pääosin tilastotieteelliseen tutkimukseen.
 2. kokeessa jaetaan perustaskulaskin; voidaan jakaa taulukoita, kuvia ja kaavoja; ja kokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä. 
  • Tämä viittaa kokeessa vaadittaviin laskutehtäviin.
 3. valintakokeen ennakkomateriaalin julkaisun ja valintakokeen välinen valmistautumisaika on vain kuukausi, on keskeistä, että hakijalla on pohjalla perustiedot tilastotieteestä. Tämä on edellytys sille, että hakija kykenee omaksumaan kokeessa vaadittavalla päättelyn, tulkinnan ja soveltamisen tasolla valintakoeaineiston sisällön sekä ymmärtämään ja tulkitsemaan alan tutkimusta ja tutkimustuloksia. 

Harjoittelemme matemaattisloogista päättelyä, koska kokeessa edellytetään päättely- ja oivalluskykyä. Erilaiset päättelytehtävät ovat olleet tyypillisiä molempien alojen valintakokeissa usean vuoden ajan.

Harjoittelemme ennakkomateriaalin sisällön perusteellisesti asiantuntijaopettajien johdolla ja teemme kaikkiin sisältöihin liittyviä harjoitustehtäviä sekä harjoituskokeen.

Psykologian valmennuskursseillamme olleet menestyivät tänä keväänä loistavasti pääsykokeessa: he täyttivät kaikki Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen valintakoepaikat. Nyt pääsemme hyödyntämään loistavia psykologian kurssien sisältöjämme ja opetustiimimme ammattitaitoa myös logopedian valmennuskursseilla! Näin ollen odotamme mahtavia tuloksia kurssilaisiltamme myös ensi vuonna.

Ilmoittaudu psykologian valmennuskurssille

Ilmoittaudu logopedian valmennuskurssille