• Uutinen

Biologian valintaperusteisiin ei tullut muutoksia tämän keväiseen verrattuna. 

Biologian hakukohteissa on käytössä yhteisvalinta, jossa mukana ovat Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistot. Näihin kaikkiin voit hakea samalla valintakokeella.

Valintakoe perustuu viime vuosien tavoin lukion biologian koko oppimäärään sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakoe

Biologian pääsykoe järjestetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 14-17.

Valintakoe suoritetaan paikan päällä hakijan valitsemassa yliopistossa. Tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden ja se ilmoitetaan myöhemmin keväällä, viimeistään 16.3.2021. 

Valintakokeessa on 5 tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Ensimmäinen tehtävä on karsiva monivalintatehtävä. Loput tehtävät arvostellaan 700:lta monivalintatehtävässä parhaiten menestyneeltä hakijalta. Lopullinen valinta tehdään niiden hakijoiden kesken, joiden koko koe on arvosteltu.

Todistusvalinta

Keväällä 2021 biologian uusista opiskelijoista noin 51 % valitaan todistusvalinnalla ja noin 49 % pääsykokeen perusteella. 

Yo-todistus pisteytetään samoin kuin tänä keväänäkin. Katso pistetaulukot tästä