• Uutinen

Kauppatieteen valintaperusteisiin ei juurikaan tullut muutoksia viime vuoteen verrattuna.

Kauppatieteiden hakukohteissa on käytössä yhteisvalinta, mikä tarkoittaa sitä, että samat valintakoeperusteet ovat käytössä kaikissa yhteisvalinnan piiriin kuuluvissa hakukohteissa. 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea Aalto-yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, LUT-yliopistoon, Oulun yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Turun yliopistoon ja Vaasan yliopistoon sekä Svenska Handelshögsskolaniin ja Åbo Akademiin. 

Valintakoe

Kauppatieteiden valintakoe järjestetään tiistaina 8.6.2021 klo 12-15

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

  • Taloustieto (YH2),
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1),
  • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10),

sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakoe suoritetaan paikan päällä hakijan valitsemassa yliopistossa. Tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden ja se ilmoitetaan myöhemmin keväällä, viimeistään 16.3.2021. 

Todistusvalinta

Keväällä 2021 kauppatieteiden uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla ja 40 % pääsykokeen perusteella. 

Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet matematiikan (pitkä tai lyhyt oppimäärä) yo-kokeen hyväksytysti.

Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä samoin kuin tänä keväänäkin. Katso pistetaulukot tästä