• Uutinen

Mikä muuttui viime vuoteen nähden?

  • Ensisijaisuuspistettä ei enää keväällä 2021 anneta. Aiempina vuosina hakijalle on annettu yksi lisäpiste ensimmäiseen hakukohteeseensa, mutta tulevana vuonna lisäpistettä ei enää saa. 
  • Eläinlääketieteelliseen pyrkivä voi hakea samaan aikaan
    • eläinlääketieteen ja lääketieteen hakukohteisiin tai 
    • eläinlääketieteeen ja hammaslääketieteen hakukohteisiin.
  • Lääketieteellisten alojen yhteiseen valintakokeeseen saattaa tulla luettavaksi ennakkomateriaali. Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ilmoitetaan 30.11.2020 mennessä ja mahdollinen aineisto tulee luettavaksi vähintään kuukausi ennen valintakoetta.

Valintakoe

Lääketieteellisten alojen yhteinen valintakoe pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 9-14

Valintakoe perustuu

  • lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin,
  • valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä
  • mahdolliseen ennakkomateriaaliin.

Valintakoe suoritetaan paikan päällä hakijan valitsemassa yliopistossa. Tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden ja se ilmoitetaan myöhemmin keväällä, viimeistään 16.3.2021.

Todistusvalinta

Vuonna 2021 todistusvalinnalla valitaan enintään 51 % uusista lääketieteen opiskelijoista jokaiseen lääketieteellisten alojen hakukohteeseen. 

Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Kokonaisuudessaan ensikertalaisille hakijoille valitaan 65 % aloituspaikoista.

Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä samoin kuin tänä keväänäkin. Katso pistetaulukot tästä