• Uutinen

Noudatamme kursseillamme yleisiä varotoimenpiteitä ja seuraamme tiiviisti hallituksen antamia ohjeita ja suosituksia estääksemme koronaviruksen leviämistä.

Lähiopetuskursseilla meillä on valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla tilanteen niin edellyttäessä. Etäopetus pyritään aina järjestämään alkuperäisen opetusaikataulun mukaisesti.

Kevään 2020 aikana saimme arvokasta kokemusta etäopetuksen järjestämisestä ja olemme kesän aikana ehtineet parantamaan opetustamme kurssilaisiltamme saatujen palautteiden perusteella mm. hankkimalla parempaa opetusteknologiaa. Jokainen opettajamme saa vielä ennen kurssin alkua koulutuksen vuorovaikutteisen ja laadukkaan etäopetuksen pitämisestä. 

Valmennuskeskuksen varotoimenpiteet:

 • Lähiopetuskursseillamme olemme varanneet käyttöömme isompia opetustiloja ja otamme kursseillemme mukaan vain noin puolet normaalista asiakasmäärästä. Näin huolehdimme siitä, että turvavälit opetustiloissa säilyvät.
 • Jokaisessa opetustilassa on tarjolla käsidesiä. Suosittelemme lisäksi käyttämään suu-nenäsuojusta oppitunneilla.

 • Muistutamme kurssilaisiamme huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. 

 • Lähiopetukseen ei saa osallistua, mikäli kurssilaisella on pieniäkin flunssaoireita, hän on käynyt lähiaikoina ulkomaanmatkalla tai altistunut koronalle.

Mikäli opettajallamme on minkäänlaisia koronavirustartunnan oireita:

 • Opettajamme ottaa herkästi yhteyttä oman opetusalansa valmennusjohtajaan. Opettajamme hakeutuu koronatestiin. 

 • Kyseisen opettajan kaikki opetukset siirtyvät ainakin kahdeksi viikoksi verkon kautta pidettävään etäopetukseen.

 • Mikäli opettajamme koronatestitulos osoittautuu positiiviseksi, informoimme asiasta hänen opetusryhmiään huomioiden opettajamme yksityisyydensuojan ja tietoturva-asiat. Opettajamme voi vointinsa mukaisesti jatkaa etäopetuksen pitämistä kotoaan.

 • Negatiivisen koronatestituloksen jälkeen opettajamme palaa pitämään lähiopetusta vasta täysin oireettomana.

Mikäli kurssilainen sairastuu:

 • Kurssilainen jättäytyy pois lähiopetuksesta heti, kun havaitsee itsellään lieviäkin koronavirustartunnan oireita.

 • Kurssilaisen tulee ilmoittaa oireistaan välittömästi kurssin valmennusjohtajalle. Katso valmennusjohtajien yhteystiedot.

 • Koronatestiin hakeutuminen on kurssilaisen omalla vastuulla, eikä Valmennuskeskus korvaa koronatestistä aiheutuvia kustannuksia.

 • Negatiivisen koronatestituloksen jälkeen edellytämme, että kurssilainen pysyy kotonaan flunssaoireiden poistumiseen asti ja palaa lähiopetukseen vasta täysin oireettomana.
 • Positiivisen testituloksen jälkeen noudatetaan tartuntatautilääkärin ja hoitavan tahon antamia ohjeita. Sairastuneen kurssilaisen kanssa samassa opetusryhmässä olevia informoidaan asiasta tietoturvasta ja kurssilaisen yksityisyyden suojasta huolehtien. Kyseisen ryhmän opetus sekä kaikki kyseisen ryhmän opettajan opetukset siirretään verkon kautta pidettävään etäopetukseen.

Mikäli kurssilaisen perheenjäsen sairastuu tai hänellä on koronavirustartunnan oireita:

 • Kurssilainen jättäytyy pois lähiopetuksesta välittömästi.

 • Kurssilainen voi palata lähiopetukseen perheenjäsenen negatiivisen koronatestituloksen jälkeen.