Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Tule töihin!

Lähetä avoin hakemus

Valmennuskeskus on opetusalan asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää 200 opetusalan ammattilaista. Kurssiemme onnistuminen vaatii työntekijöitä, joilla on hyvät sosiaaliset taidot ja syvä kiinnostus omaan opintoaineeseensa.

Jos koet olevasi oikeanlainen henkilö toimimaan nuorekkaassa ilmapiirissä yhdessä muiden opetusalan ammattilaisten kanssa, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen vkinfo@valmennuskeskus.fi 

Merkitse hakemukseen, mistä tehtävästä olet kiinnostunut.

Valmentajat

Valmentajat vastaavat kurssiemme lähiopetuksesta, tehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä ohjaavat tutoreita. Vaadimme kaikilta valmentajiltamme suoritettua opetettavan alan korkeakoulututkintoa, näyttöä pedagogisista taidoista sekä näyteluentoja.

Tutorit

Tutorit toimivat valmentajien tukena kurssivalmentamisessa. Tutorien tehtäviin kuuluu pienryhmätyöskentelyn vetäminen ja vertaistukena toimiminen ryhmänsä jäsenille. Tutorit toimivat myös simuloiduissa koetilanteissa valvojina. Pidemmälle opinnoissaan edenneet tutorit voivat myös tarkistaa ja laatia tehtäviä kurssilaisille valmentajan ohjauksessa. Vaadimme tutoreilta saman alan opiskelua korkeakoulussa, näyttöä ryhmätyöskentelytaidoista ja soveltuvuushaastatteluja.

Asiantuntijat

Valmennuskeskus on sitoutunut kehittymiseen. Työllistämme opetusalan ammattilaisia, jotka kehittävät kurssimenetelmiämme ja materiaalejamme.