Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Tietosuojaseloste

Tämä on KK Valmennuskeskus Oy:n tietosuojaseloste. KK Valmennuskeskus Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

KK Valmennuskeskus Oy (y-tunnus 2216648-2)
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostitse: tietosuoja@valmennuskeskus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Asiakkaan ostamien palveluiden tai tuotteiden hallintaan sekä arkistointiin
  • Asiakaskokemuksen ja -palvelun parantamiseen
  • Kävijäseurantaa
  • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Markkinointiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja KK Valmennuskeskus Oy:n välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen sekä lakiin perustuen.

3. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan antamat tiedot:

  • Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Syntymäaika
  • Mahdollinen lukion luokkataso
  • Maksu- ja laskutustiedot

Rekisteriä ylläpidetään jatkuvasti henkilötietojen osalta. Vanhentuneet (36 kk tai kauemmin viimeisestä asiakkaan tekemästä tilauksesta) ja tarpeettomat tiedot poistetaan vähintään 12 kuukauden välein, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeen KK Valmennuskeskus Oy:n tai kolmannen oikeutettujen oikeudellisten etujen turvaamiseksi.

4. Evästeiden käyttö

KK Valmennuskeskus Oy käyttää internetsivustoillaan evästeitä. Sivustoilla evästeitä käytetään toimintojen toteuttamiseen, kävijäseurantaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Markkinointiyhteistyökumppaneitamme ovat Facebook ja Google.

Käytämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google Adsia ja Google Display Networkia sivustomme käyttöön sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Lue lisää Facebookin sekä Googlen evästeiden käsittelystä.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta itseltään. Tietoja saadaan asiakkaiden yhteydenottojen perusteella, markkinointiluvan antaneilta sekä markkinointiviestien tilauksen kautta.

Saatamme saada myös yhteydenottopyyntöjä yhteistyökumppaniemme kautta. Näille asiakkaille tiedotamme henkilötietojen vastaanottamisesta ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, joiden edellytämme käsittelevän tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja tämän selosteen periaatteiden mukaisesti.

Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka sijaitsevat lukitussa tilassa ja joiden käyttöoikeudet on rajattu vain henkilöihin, joiden on työtehtäviensä puolesta päästävä tietoihin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu edellä esitetysti asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on koska vain oikeus peruuttaa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen, eikä estä KK Valmennuskeskus Oy:tä käsittelemästä henkilötietoja muilla edellä mainituilla perusteilla kyseisen perusteen mahdollistamassa laajuudessa.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa KK Valmennuskeskus Oy:n lähettämässä suoramarkkinointisähköpostissa on linkki, josta asiakas voi halutessaan estää sähköpostiviestinnän jatkossa. Tekstiviestimarkkinoinnissa jokaisessa tekstiviestissä on ohjeet markkinointiluvan perumiseen.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. KK Valmennuskeskus Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta lainsäädännön näin meiltä edellyttäessä. Vastaamme pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että asiakkaan havaitsemat epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarvittaessa KK Valmennuskeskus Oy voi pyytää ja asiakkaan on toimitettava oikaisemisen kannalta tarpeellinen lisäselvitys tai muut tiedot.

Lainsäädännön edellytysten täyttyessä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas voi myös, edellytysten täyttyessä, vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista.

Niiltä osin kuin kyse on asiakkaan suostumukseen perustuvasta automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat ja toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakas voi lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt ja vaatimukset kirjallisena tai sähköpostitse lähetettynä edellä esitettyihin yhteystietoihin. Asiakas voi myös esittää pyynnön paikan päällä toimistollamme. Ennen kuin voimme toteuttaa asiakkaan pyynnön, asiakkaan on varmennettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.