Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Opiskelustipendi valmennuskeskuksen kursseille 2021

Stipendien hakuaika kevään 2021 kursseille: 1.1.2021-31.1.2021.

Valmennuskeskus myöntää vuoden 2021 aikana 100 000 euron arvosta stipendejä valmennus-, koti-, online- ja itseopiskelukursseilleen sekä abikursseille. Stipendin saajat saavat valmennuskurssin tai itseopiskelumateriaalin täysin maksutta.

Maksuttomien opiskelijapaikkojen saajat valitaan soveltaen soveltuvin osin opintotukilain 21.1.1994/65 määräyksiä. Stipendit myönnetään sellaiselle hakijalle, jonka katsotaan jäljempänä yksilöidyllä tavalla olevan eniten taloudellisen tuen tarpeessa.

Voidaksesi hakea stipendiä sinun tulee:

1. Olla alle 25-vuotias
Maksutonta opiskelupaikkaa voi hakea henkilö, joka 31.1.2021 mennessä ei ole täyttänyt 25 vuotta.

2. Sinulla ei saa olla aikaisempaa opiskelupaikkaa korkeakoulussa
Maksuttoman kurssin voi saada henkilö, joka on pyrkimässä korkeakouluun suorittamaan ensimmäistä korkeakoulutasoista tutkintoaan.

3. Olla vähävarainen niin, ettei sinulla ole taloudellisesti mahdollisuutta muuten osallistua valmennuskurssille
Maksuttoman opiskelijapaikan myöntämisen edellytyksenä on opintotukilain 5 §:ssä todettu taloudellisen tuen tarve. Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat sekä hänen vanhempiensa tulot. Hakijan tulot huomioidaan viimeksi toimitetun ja valmistuneen valtionverotuksen tietojen perusteella (opintotukilaki 22 §). Hakijan tulolla tarkoitetaan hakijan veronalaista tuloa. Jos hakijan vanhemmat ovat eronneet, huomioidaan vain sen vanhemman tulot, jonka luona hakija asuu.

4. Et ole saanut Valmennuskeskuksen valmennuskurssistipendiä aikaisempina vuosina.
Stipendin voi saada vain yhden kerran, eikä stipendi oikeuta seuraavan vuoden takuukurssiosallistumiseen.

Hakeminen

Hakiessasi stipendiä, sinun tulee täyttää hakulomake sekä lähettää jäljennös omasta sekä vanhempiesi verotustodistuksista verovuodelta 2019 osoitteeseen stipendi@valmennuskeskus.fi. Voit lähettää verotustoditukset myös postitse siten, että lähetys on perillä Valmennuskeskuksen toimistolla viimeistään 4.2.2021.  

Postiosoite:
Valmennuskeskus
"stipendihakemus"
PL 235
00181 Helsinki

Kaikkiin stipendiä hakeneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä hakuajan päätyttyä.