Opiskelustipendi valmennuskeskuksen kursseille 2019

Stipendien hakuaika kevään 2019 kursseille: 1.1.2019-31.1.2019.

Valmennuskeskus myöntää vuoden 2019 aikana 100.000 euron arvosta stipendejä valmennus-, koti-, etä- ja itseopiskelukursseilleen sekä abikursseilleen. Stipendin saajat saavat valmennuskurssin tai itseopiskelumateriaalin täysin maksutta.

Maksuttomien opiskelijapaikkojen saajat valitaan soveltaen soveltuvin osin opintotukilain 21.1.1994/65 määräyksiä. Stipendit myönnetään sellaiselle hakijalle, jonka katsotaan jäljempänä yksilöidyllä tavalla olevan eniten taloudellisen tuen tarpeessa.

Voidaksesi hakea stipendiä sinun tulee:

1. Olla alle 25-vuotias
Maksutonta opiskelupaikkaa voi hakea henkilö, joka 31.1.2019 mennessä ei ole täyttänyt 25 vuotta.

2. Sinulla ei saa olla aikaisempaa opiskelupaikkaa korkeakoulussa
Maksuttoman opiskelijapaikan voi saada henkilö, joka on pyrkimässä korkeakouluun suorittamaan ensimmäistä korkeakoulutasoista tutkintoaan.

3. Olla vähävarainen niin, ettei sinulla ole taloudellisesti mahdollisuutta muuten osallistua valmennuskurssille
Maksuttoman opiskelijapaikan myöntämisen edellytyksenä on opintotukilain 5 §:ssä todettu taloudellisen tuen tarve. Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat sekä hänen vanhempiensa tulot. 
Hakijan tulot huomioidaan viimeksi toimitetun ja valmistuneen valtionverotuksen tietojen perusteella (opintotukilaki 22 §). Hakijan tulolla tarkoitetaan hakijan veronalaista tuloa. Jos hakijan vanhemmat ovat eronneet, huomioidaan vain sen vanhemman tulot, jonka luona hakija asuu tai on viimeksi asunut.

4. Et ole saanut Valmennuskeskuksen valmennuskurssistipendiä aikaisempina vuosina. Stipendin voi saada siis vain yhden kerran, eikä stipendi oikeuta seuraavan vuoden takuukurssiosallistumiseen.

Hakeminen

Täytä hakulomake hakuajan puitteissa 1.1.-31.1.2019. 

Linkki lomakkeeseen tulee tähän.

Hakijan tulee lähettää jäljennös omasta sekä vanhempiensa verotustodistuksista verovuodelta 2017 Valmennuskeskuksen toimistoon siten, että lähetys on perillä Valmennuskeskuksen toimistolla viimeistään 4.2.2019. Merkitse kuoreen tunnus "stipendihakemus".

Postiosoite:
Valmennuskeskus
"stipendihakemus"
PL 235
00181 Helsinki

Verotustodistukset voi toimittaa myös sähköisesti sähköpostiosoitteeseen stipendi@valmennuskeskus.fi . 
Kaikille stipendiä hakeneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti saiko hän stipendin vai ei.