Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Opiskeluvinkkejä

Toimivien opiskelutekniikoiden avulla saat varmuutta tekemiseen. Jo pienilläkin muutoksilla voi olla iso vaikutus oppimistuloksiin.

Opiskeluvinkkejä valintakokeisiin valmistautumiseksi

"Pyrkimiskevään aikana minulle valkeni, mistä pääsykoeurakassa oikeastaan on kyse. Tajusin, että kaikillahan on samat kirjat ja niissä sama tieto, mutta olennaista oli miten tuon tiedon otti haltuun. Siinä erilaiset opiskelutekniikat olivat korvaamaton apu", totesi eräs opiskelupaikan saanut opiskelija.

Valintakoe mittaa ensisijaisesti pyrkijän motivaatiota; pelkkä asioiden ymmärtäminen ei riitä, sillä asiat tulee osata yksityiskohtien tarkkuudella. Toisaalta yksityiskohtien ulkoaopettelulla ja lukukertojen määrällä ei myöskään opiskelupaikkaa saavuteta, sillä kokeet vaativat myös tiedon ymmärtämistä ja tiedon soveltamista. Monissa valintakokeissa jaetaan lisäksi erillistä aineistomateriaalia tai aineisto on liitetty tehtävänantoon. Tällöin valintakoetilanne muuttuu myös oppimistilanteeksi, jolloin pyrkijän tulee pystyä lyhyessä ajassa poimimaan olennainen tieto aineistosta sekä soveltaa pääsykoekirjojen tietoja vastauksen tuottamisessa. Tehtävät mittaavat akateemisia valmiuksia: kykyä erottaa olennainen tieto, hyvää silmäily-, luku- ja vastaustekniikkaa sekä sovellus- ja päättelykykyä. Opiskelupaikan saaminen vaatiikin huolellista valmistautumista, suunnitelmallisuutta, pitkäjänteistä sitoutumista ja paljon työtä, jolloin myös opiskelutekniikan merkitys on ratkaiseva.

Oikeanlainen motivaatio ja asenne muodostavat perustan pyrkimiselle. Sinun tulee tehdä selväksi itsellesi, mitä haluat, kuinka valmis olet sitoutumaan saadaksesi haluamasi ja kuinka paljon olet valmis tekemään työtä tavoitteesi eteen. Alavalinnan ja tavoitteen on oltava selkeitä eikä niihin saa liittyä enää epäröintiä. Opiskelupaikan on oltava ensisijainen kevään tavoite. Vaikka pyrkiminen vaatii kovaa työtä, lukemiselle pitää olla myös rentouttavaa vastapainoa.

Kuinka oppia ja omaksua kaikki vaadittavat asiat?

Tämä on kysymys, jota pohtivat vuosittain tuhannet hakijat. Vuosien varrella tehtyjen lukuisten opiskelupaikan saaneiden haastattelujen perusteella, voimme sanoa, että keskeiset onnistumisen avaimet löytyvät seuraavista osatekijöistä, jotka on koottu oppimisen portaisiin:

Oppimisen portaat. Onnistuneessa pyrkimisessä kaikki kuusi osa-aluetta yhdistyvät toisiinsa. Rakennamme kurssimme siten, että sinulla on mahdollisuus kehittyä oppijana koko kurssin ajan.