Katso vuoden 2016 videoinfo:

 

Katso esimerkki KOTI –kurssimme opetuskerrasta. Videot on kuvattu kevään 2015 kurssilta.

Katso myös video Psykologia johdatus tutkimukseen KOTI -kurssilta.

Mikäli et pääse osallistumaan valmennuskurssillemme, mutta kaipaat apua itsenäiseen harjoittelun tueksi Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian kokeen tilastomatematiikan osuuteen, voit ilmoittautua tilastomatematiikan KOTI -kurssillemme tai tilata laskurutiinia kehittävän itseopiskelumateriaalin. Mikäli perusmatematiikan taitosi kaipaavat kertausta, niin apunasi sinulla on siinä Psykologian matemaattiset apuneuvot KOTI -kurssi. Kurssilla kerrataan matematiikan perusaihealueet, jotka valintakokeen kannalta ovat oleellisia, mutta joihin tilastomatematiikan valmennuskursseilla ei enää käytetä aikaa. Matemaattiset apuneuvot kurssilla kerrattavat alueet ovat mm. laskujärjestys ja -säännöt, murtoluvut, juuret ja potenssit, yhtälöt ja epäyhtälöt sekä prosenttilaskut.

Kurssit ja itseopiskelumateriaalit on laadittu siten, että niiden avulla pystyt omatoimisesti löytämään keskeisimmät aiheet ja ymmärtämään käsiteltävät asiat. Itseopiskelu antaa sinulle hyvän tuen kokeessa menestymiseen!
 

Yleistä tietoa

Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Itä- Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Yliopistosta riippuen psykologian laitos on joko filosofisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, paitsi Helsingissä, jossa psykologiaa opiskellaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2009 lähtien Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot ovat tehneet valintakoeyhteistyötä: samalla valintakokeella voi hakea kaikkien kolmen yliopiston psykologian koulutusohjelmaan. Jyväskylässä ja Joensuussa on omat valintakoevaatimukset ja kokeet. Psykologian suosio hakukohteena on kasvanut useana vuonna peräkkäin. Hakemuksia on lähetetty lähes 7000 ja kokeisiin on osallistunut viime vuosina noin 3500 hakijaa. Kokeisiin osallistuneista opiskelupaikan on saanut 3-10% opiskelupaikkakunnasta riippuen.

Psykologia tieteenä tutkii ihmistä ja tarkastelee ihmisen psyykkisiä toimintoja. Psykologialla on yhtymäkohtia biologiaan, lääketieteeseen, käyttäytymistieteisiin sekä sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin. Viime aikoina myös teknisten tieteiden merkitys on korostunut mm. kognitiivisen psykologian ja tekoälyn tutkimuksessa.

Psykologin työ edellyttää monipuolista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Psykologin tulee ammatissaan hallita alan teoreettinen tieto, tutkimusmenetelmät ja ihmissuhdetaidot. Soveltuvuutta alalle testataan kuitenkin vain Turussa ja Jyväskylässä.

Lähes kaikilla paikkakunnilla pääsykokeen merkittävimmän osuuden muodostaa tilastomatematiikka, jonka avulla hakijoita karsitaan ensimmäiseksi. Psykologian opiskelu ja tutkimus edellyttävät tilastomatemaattisten menetelmien oppimista ja hallintaa, joten tämän vuoksi tilastomatematiikka painottuu myös valintakokeessa. Psykologian opinnoissa perehdytään lisäksi tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen, teorioihin sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön.

Valmennuskurssilta saat varmuutta koetilanteeseen

Vaikka ala on suosittu ja karsinta on kovaa, sisäänpääsy ei ole mahdoton tehtävä. Se vaatii vahvan tilaston laskurutiinin ja valintakoemateriaalin sisällön hallinnan, suunnitellun ajankäytön sekä halun päästä opiskelemaan. Opiskelupaikan saavuttaminen edellyttää päämäärätietoista ja täyspäivästä työntekoa koko pyrkimisprosessin ajan.

Valmennuskeskuksen valmennuskurssit ja KOTI -kurssit antavat tukea pyrkimiseen vahvistamalla osaamista ja laskurutiinia sekä rytmittämällä opintoja ja ajankäyttöä. Kurssilla sinulla on apunasi ammattitaitoiset opettajat sekä kannustavat tutorit. Kursseillamme valmistaudut Helsingin, Tampereen ja Turun valintakokeiden tilastomatematiikan sekä artikkeliosuuden koeosioihin. Mikäli harkitset KOTI -kurssin tai itseopiskelumateriaalin vaihtoehdoksi tai lisänä kurssille osallistumista, niin tutustu tarkemmin tilastomatematiikan sekä artikkeliosuuden kurssitarjontaamme.

Kurssimme ovat saaneet erinomaista palautetta oppilailta ja tehokkuudesta kertoo se, että viime vuosina joka kolmas psykologian opintonsa aloittanut opiskelija on Valmennuskeskuksen saman kevään kurssilainen. Turun yliopistoon 2013 sisäänpäässeista puolet olivat osallistuneet samana keväänä kursseillemme. Aloita valmistautuminen ajoissa ja varmista paikkasi jo tänään!

Seuraa myös psykologiaan opiskelemaan pyrkiville suunnattua blogiamme osoitteessa www.psykologianopiskelu.fi.